Muzeum„Zbiory Marii Skalickiej”

ozdobna linia

Muzeum bibliofilsko-artystyczne

książka

Aktualności

ćmiel www

TOŻSAMOŚĆ DWÓCH POKOLEŃ ZAOLZIAN

Jeśli interesuje Cię historia i współczesność Polaków na Zaolziu, ich niezwykłe przywiązanie do kultury polskiej i  szeroka działalność społeczno-kulturalna i wydawnicza – to zapraszamy serdecznie w sobotę 21. października 2017 o godz. 16.00 do Muzeum Marii Skalickiej w Ustroniu na spotkanie z MAGDALENĄ ĆMIEL.  Ta pochodząca z Trzyńca autorka książki „Tożsamość dwóch pokoleń Zaolzian w wywiadach biograficznych w bieżącym roku została uhonorowana przez Konsula Generalnego RP w Ostrawie prestiżową nagrodą SREBRNE SPINKI. Jest to nagroda przyznawana za wybitne osiągnięcia na polu kultury dokonane przez przedstawicieli mniejszości polskiej na Zaolziu. Autorka ukończyła studia magisterskie z zakresu socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, studia doktoranckie kontynuuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Interesuje się problematyką etniczną i tożsamościową ze szczególnym naciskiem na pogranicze.  Zawodowo pracuje jako dziennikarka w „Głosie Ludu” – gazecie polskiej na Zaolziu. Ponadto działa społecznie,  jest członkinią Sekcji Ludoznawczej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.  Liczymy na Państwa obecność i ożywioną dyskusjęWSTĘP WOLNY.

Polub lub udostępnij to wydarzenie


szopka2 www

JARMARK ŚWIĄTECZNY i SZALONE NOŻYCZKI w Krakowie

Już dziś proponujemy i zapraszamy na bożonarodzeniowy jarmark na Rynku w Krakowie i spektakl „Szalone nożyczki” w teatrze „Bagatela”. Program obszerny, ale damy radę :-) Odwiedzimy wystawę szopek krakowskich w O/Muzeum Historycznego „Celestat”, następnie na ul. Floriańskiej Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ oraz Dom Matejki. Na jarmarku zakupimy świąteczne artykuły, tam też możemy skosztować oryginalnych potraw i trunków. Zanim odpoczniemy na znakomitym spektaklu teatralnym, przejdziemy od Rynku ulicą Bracką do Kościoła Franciszkanów (Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej) z XIII w. z polichromią i witrażami Stanisława Wyspiańskiego i drogą krzyżową Józefa Mehoffera. Wyjazd w środę 13. grudnia spod Lidla w Ustronia. Planowany powrót na godz. 22.00. Już od dziś przyjmujemy zapisy telefonicznie: Muzeum Marii Skalickiej w godz. 9-16, 33) 858 78 44, komórka: 500 026 120. Liczba miejsc ograniczona.

Polub lub udostępnij to wydarzenie


Wardas łaczone www

MARIA WARDASÓWNA – Maryśka ze Śląska

Jeszcze jeden fascynujący życiorys z książki „Kobiety Śląska Cieszyńskiego”. O MARII WARDASÓWNEJ – Maryśce ze Śląska – pilotce, pisarce, uczennicy Gustawa Morcinka, narciarce i taterniczce –  jej niezwykłym życiu, pisarstwie, pasjach i przywiązaniu do rodzimej ziemi cieszyńskiej, opowie historyk WŁADYSŁAWA MAGIEROWA. Zapraszamy serdecznie 10. października 2017 – wtorek, godz. 16.00. WSTĘP WOLNY

Polub lub udostępnij to wydarzenie


przyroda www

O SZACUNKU DO NATURY

mówić będzie dr hab. MAREK REMBIERZ. Tematem spotkania będą zagadnienia etyki ekologicznej, związanej ze stosunkiem człowieka do przyrody ożywionej i nieożywionej
oraz całego ekosystemu Ziemi. Wobec stale rosnących zagrożeń cywilizacyjnych dotykających ludzi i naturę, problem ten jest poważny. O szacunku do natury wypowiadał się m.in. prof. Leszek Kołakowski na łamach popularnej i wielokrotnie wznawianej książki „Mini wykłady o maxi sprawach”.  Zapraszamy 23. września 2017, sobota, godz. 16.00. Liczymy na ożywioną dyskusję! WSTĘP WOLNY.

Polub lub udostępnij to wydarzenie


Sandomierz www

SPOTKAJMY SIĘ W SANDOMIERZU

Muzeum Marii Skalickiej proponuje atrakcyjny dwudniowy wyjazd do Sandomierza w dniach 3 i 4 października 2017. Gwarantujemy zwiedzanie zabytków, muzeów oraz winnic. W drodze powrotnej będziemy zwiedzać także zamek w Baranowie Sandomierskim. Koszt wynosi 240 zł. Cena zawiera przejazdy, nocleg, wyżywienie (1 śniadanie, 1 obiadokolacja), bilety wstępu do muzeów oraz opiekę przewodnika. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: Muzeum 33) 858 78 44, komórka: 500 026 120. Jednocześnie organizatorzy proszą o wpłacanie całej kwoty max. do 19. września w Muzeum lub zostawić w kopercie z opisem „Muzeum Marii Skalickiej – wycieczka Sandomierz” – w Informacji Turystycznej na Rynku w Ustroniu .

 

Polub lub udostępnij to wydarzenie


klub kawalerów www

KLUB KAWALERÓW

Scena Polska rozpoczyna kolejny sezon teatralny spektaklem KLUB KAWALERÓW Michała Bałuckiego.

Michał Bałucki (1837-1901) przez swych współczesnych nazywany był często „pierwszym polskim pisarzem mieszczańskim” i był znakomitym portrecistą krakowskiego mieszczaństwa. W komedii „Klub kawalerów” stworzył galerię zróżnicowanych, wyrazistych postaci, z których każda jest na swój sposób nieodparcie zabawna. Łączy je jedno – przynależność do tytułowego klubu kawalerów. Pisarz pokazuje zabiegi kobiet w odpowiedzi na kawalerskie postanowienia mężczyzn. Odwieczna walka płci pięknej z tą drugą o dominację i panowanie nad światem przybiera różne formy i posługuje się wymyślnymi narzędziami. Istnieje jednak wiele historii o tych, którzy tej walki nie chcieli toczyć. Członkowie Klubu Kawalerów nieustannie podsycają przekonanie o elitarności i awangardzie życia bez kobiet. Coś musi się jednak stać, by kluby kawalerskie w puch rozbite zostały!

Wyjazd na spektakl dla niedzielnej grupy abonamentowej 10. września o godz. 16.00, zaś dla wtorkowej 12. września  o godz. 17.30. Oba wyjazdy punktualnie spod Lidla w Ustroniu. Prosimy o zabranie ze sobą karnetu  abonamentowego, blankietu wpłaty oraz wyznaczoną opłatę, którą należy uiścić wyłącznie w koronach czeskich w kasie teatru przed rozpoczęciem spektaklu.

 

Polub lub udostępnij to wydarzenie


strzelba www

CIESZYNKI – inkrustowane strzelby myśliwskie

Cieszyński Cech Rusznikarzy
Najsławniejszymi wyrobami cieszyńskich rusznikarzy były strzelby tzw. „cieszynki”. Produkowane od 2. poł. XVI w., służyły do polowania na ptactwo. Bogate zdobienie inkrustacją kolby i łoża, rytowane zdobienie lufy oraz nowatorski, jak na owe czasy, mechanizm strzelający spowodowały, że broń ta wkrótce stała się niezwykle poszukiwanym artykułem.  Do dzisiaj zachowało się ok. 300 egzemplarzy stanowiących ozdobę wszelkich liczących się w świecie muzeów broni i kolekcji prywatnych. Piękne, zabytkowe „cieszynki” znajdują się w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, zaś współcześnie wykonywane przez rusznikarza Jerzego Wałgę – w Izbie Cieszyńskich Mistrzów.

W naszym Muzeum wystąpi Jerzy WAŁGA zwanym ostatnim rusznikarzem Europy. Od 40 lat pasjonat rękodzieła artystycznego, twórca izby pamięci cieszyńskich rzemieślników. Opowie o warsztacie pracy, przedstawi mini wystawę „cieszynek” i ich historię. Zapraszamy 9. września 2017 – sobota, godz. 16.00. WSTĘP WOLNY.

Polub lub udostępnij to wydarzenie


Żaglówki www

MALARSTWO ELŻBIETY SZOŁOMIAK

W miesiącach wrześniu i październiku Muzeum Marii Skalickiej proponuje wystawę malarstwa ustrońskiej artystki ELŻBIETY SZOŁOMIAK. Wystawa potrwa do końca października. Spotkajmy się na wernisażu we wtorek 5. września 2017 o godz. 18.00.  O drodze artystycznej autorki i dorobku malarskim opowiedzą m.in. Anna Guznar, a także opolska dziennikarka Maria Teresa Zielińska.

Wielu malarzy realistów powiela lepiej lub gorzej przeszłość artystyczną, gdyż patrząc na otaczający ich świat nie potrafi powiedzieć nic nowego. Ten realizm, konserwatywny w istocie rzeczy, oddziałuje jeszcze w kategoriach estetyki, ale nie odpowiada ludziom czującym i rozumiejącym sztukę. Malarstwo Elżbiety Szołomiak dzięki innemu widzeniu rzeczywistości jest przeciwieństwem takiej twórczości, chociaż opiera się na realistycznej konwencji. Należy do tych nowoczesnych artystów, którzy osiągnęli rzecz trudną – komunikatywność malarstwa, bez obniżenia jego rangi. Banalnie brzmi stwierdzenie, że sztuka jest niepodzielna, ale trzeba je powtarzać, gdyż wciąż odżywają spory na temat „abstrakcji” i „realizmu”, malarstwa „nowoczesnego” i „tradycyjnego”. Związki z tradycją nie oznaczają przekreślenia poszukiwań nowego, współczesnego spojrzenia. Malarstwo Elżbiety Szołomiak jest świadectwem słuszności takich poszukiwań.

Drugą cecha tego malarstwa jest optymistyczne widzenie świata. Artystka jakby przeciwstawiała się programowo antyestetyzmowi, pesymizmowi, wszelkim obsesjom w sztuce.

Twórczość jej służy uszlachetnianiu człowieka, co powinno być cechą każdej sztuki. Świat w obrazach Elżbiety Szołomiak jest wprawdzie realistyczny, ale odbity zawsze w wizji malarskiej wyrażającej tendencję do szlachetności i piękna. Talent artystki pozwala jej stwarzać rzeczywistość harmonijną i romantyczną, ten romantyzm widoczny przede wszystkim w pejzażach, które najtrafniej charakteryzującej twórczość.

(wykorzystano tekst Edmunda Grzybowskiego)

Polub lub udostępnij to wydarzenie


pies żeliwo www

ODLEWNICTWO ARTYSTYCZNE i POCYSTERSKI KLASZTOR

Muzeum Marii Skalickiej zaprasza Państwa serdecznie na atrakcyjne spotkanie wyjazdowe, a w nim zwiedzanie Muzeum Odlewnictwa Artystycznego w Gliwicach (w planie także wystawa ekslibrisu żydowskiego) oraz Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach Raciborskich. Wyjazd w środę 16. sierpnia 2017 o godz. 8.00 spod Lidla w Ustroniu. Powrót wieczorem. Zarówno odlewnictwo artystyczne, jak i pocysterski klasztor wraz z pięknym parkiem dostarczy nam wiele wrażeń estetycznych. Opactwo Cystersów w Rudach to dawne zabytkowe romańsko–gotyckie opactwo wybudowane w 1258 r. Kościół klasztorny w 2009 r. papież Benedykt XVI podniósł do rangi bazyliki mniejszej. Obecnie czynione są starania o wpisanie obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO. Rozległy park przyklasztorny zapewni nam chwilę relaksu. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: Muzeum w godz. 9-16, 33) 858 78 44, komórka: 500 026 120. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy od zaraz! Koszt wycieczki wynosi 50 zł przy pełnym wypełnieniu autokaru.

Polub lub udostępnij to wydarzenie


PIES www

NASI MILUSIŃSCY

Zapraszamy serdecznie dzieci wraz z opiekunami, a także dorosłych na wakacyjne spotkanie z dr Alicją Kaletą w sobotę 22. lipca 2017 o godz. 15.00. Tematem spotkania będzie zarówno zdrowie naszych czworonożnych pupilów, a przede wszystkim ich wpływ na nasze samopoczucie. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak „potrafią one leczyć” nasze dolegliwości. Po prelekcji zapraszamy do ogródka muzealnego, gdzie spotkamy się z DETEKTYWEM ŁODYGĄ … Można przyjść z kotkiem i/lub pieskiem. Gościom i zwierzakom zapewnimy poczęstunek. Będzie sympatycznie!

Polub lub udostępnij to wydarzenie