OGROMNY SUKCES SCENY POLSKIEJ

MISTYCZNE PRZEDSTAWIENIE
W miesięczniku „Zwrot” z grudnia 2015, Czesława Rudnik tak pisze: „Bogdan Kokotek, autor adaptacji, reżyser i scenograf nagrodzonego przedstawienia, pokazał w swej inscenizacji wędrujących przez wioski beskidzkie rzemieślników, ludzi prostych, a przecież w jakiś sposób niezwykłych, ludowych artystów, filozofów, gawędziarzy, których opisał Emil Zegadłowicz w wydanych po raz pierwszy w 2013 zbiorze ballad „Powsinogi beskidzkie”. Tekst ma  w sobie nieprzemijalne piękno i naturalność, łączy charakterystyczną dla poezji lirykę z epicką balladowością i jest na tyle żywe, że nie potrzebuje wielu przeróbek, by przemówić do współczesnego widza. Reżyser wykorzystał nawet poprzedzające poszczególne części utworu, czy wyodrębnione z całości wiersze, jako przyśpiewki między odsłonami widowiska. W swym spektaklu próbował odnaleźć i zatrzymać na chwilę atmosferę przywołanych przez Zegadłowicza czasów. Przede wszystkim jednak pokazał aurę niecodzienności, pewnego mistycyzmu towarzyszącego przeżyciom bohaterów, którzy kierują się w swoim życiu wartościami wynikającymi z ich wierzeń religijnych i po trosze magicznych, fantastycznych.  Wiara ta jest do tego stopnia gorąca, że już za życia spotykają ich doznania transcendentne, pozwalające na dotknięcie sacrum”.
Ustrońscy miłośnicy teatru mieli okazję obejrzeć ten spektakl w maju 2015. Już od 2010 liczna grupa abonamentowa w liczbie 80 osób – sympatyków naszego muzeum – regularnie odwiedza Scenę Polską Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie i jej kolejne premiery. SCENA POLSKA  to jedyny profesjonalny teatr polski działający poza granicami kraju – teatr ambitny i niezwykle pracowity.  Ma piękną historię, jest zasłużony dla kultury polskiej na Zaolziu. Tegoroczny sezon teatralny jest już 65-tym.