EKSLIBRIS CYFROWY – niezwykła sztuka KRZYSZTOFA MARKA BĄKA

 

NIEZWYKŁY DAR

Krzysztof Marek Bąk – bielszczanin, pedagog i artysta grafik.  Artysta doskonały, twórca  zachwycających ekslibrisów cyfrowych – prezentowanych aktualnie w Muzeum Marii Skalickiej na Brzegach. Na wernisażu w dniu 6. czerwca  sprawił nam wielką radość, bo uhonorował naszą placówkę darując całą wystawioną ekspozycję autorskich ekslibrisów. Jest to już trzecia kolekcja ekslibrisowa w naszym Muzeum, po zbiorach Marii Skalickiej wykonanych w technikach klasycznych oraz  autorskich ekslibrisach Zbigniewa Kubeczki, który wykonuje je w drodze linorytu dla ludzi kultury z obu stron Olzy.
Ekslibrisy K.M. Bąka będące miniaturową sztuką graficzną  fascynują ascezą, oszczędnym przekazem, wyrafinowanym rysunkiem i kolorystyką. Pojawiają się w nich różne odcienie czerni i ciepłej, niemal beżowej bieli, nierzadko także czerwień. Kompozycje z motywami zwierzęcymi, to najczęściej plama o wyrazistym, postrzępionym konturze, mająca charakter formy otwartej.
Jego rozprawa habilitacyjna dotyczyła znaku książkowego. Uważa, że w ekslibrisie nie chodzi o dopisanie formuły „exlibris” do jakiejkolwiek grafiki, bowiem prawdziwy ekslibris to nośnik określonych wartości, treści i emocji. To jedna z niewielu,  a nawet jedyna dziedzina sztuki, w której praca autora dedykowana jest konkretnej osobie. Aspekt humanistyczny, silne zindywidualizowany, jednoznaczne powiązanie z drugim człowiekiem, ewentualnie instytucją — jest tym, co najbardziej ceni  w księgoznaku. Jest ponadto ciekawą formą kontaktu pomiędzy autorem i adresatem, jednak musi zachowywać standardy estetyczne, warsztatowe, formalne. Mała forma  jest bardzo przyjazna, zarówno dla autora, jak i widzów, co skłania do kontemplacji i bliskiej relacji. Niektórzy twierdzą, że to łatwa i najmniej szlachetna z metod. Nic bardziej mylnego. Wymaga twórczego, świadomego działania.  Dokładnie tak samo, jak w technikach „szlachetnych” — potrzebny jest pomysł i umiejętności artystyczne. Bazą do każdego działania graficznego jest dobre opanowanie rysunku. Rysunek jest fundamentem!
 opr. na podstawie wywiadów prasowych Irena Maliborska

Ta interesująca wystawa czynna będzie aż do 6 sierpnia. Zapraszamy serdecznie, bo warto.

KRZYSZTOF MAREK BĄK – ukończył malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jest adiunktem w Katedrze Grafiki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu grafiki cyfrowej.  Jest autorem ponad 1000 ekslibrisów. Ma w dorobku 77 wystaw indywidualnych w Polsce, Niemczech, Czechach, Portugalii, wielkiej Brytanii, Danii, USA i Kuwejcie.  Brał udział w licznych prezentacjach zbiorowych i konkursach, uzyskując łącznie 30 nagród i wyróżnień. Jest kuratorem Lipnickiej Edukacyjnej Galerii Ekslibrisu w Bielsku Białej oraz członkiem towarzystw ekslibrisowych: Deutsche Exlibris-Gesellschaft oraz American Society of Bookplate Collectors & Designers.

Ekslibrisy jego autorstwa  znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i muzealnych w Polsce i za granicą, między innymi: Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum w Bielsku-Białej, Galerii BWA w Bielsku-Białej, GSW we Włocławku. Uprawia artystyczną grafikę cyfrową płaską oraz tworzy obiekty i instalacje z wykorzystaniem druków cyfrowych. Zainteresowania K.M. Bąka nie ograniczają się wyłącznie do grafiki cyfrowej. Jest człowiekiem poszukującym nowych środków wyrazu, wykorzystującym nowe formy wypowiedzi, nowe media.  Jest jednym z najbardziej znanych współczesnych artystów zajmujących się tą dziedziną sztuki, także w wymiarze naukowym.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *