JA, NIE JA

Zdjęcie JA, NIE JA

WAKACYJNA WYSTAWA

WAKACYJNA WYSTAWA – twórczość dziecięca i kukiełki z Bajki

Letnia Akademia Artystów to coroczna wakacyjna propozycja Muzeum Marii Skalickiej dla dzieci. Mali mieszkańcy Ustronia, ale też przyjezdni w pierwszej połowie lipca mogli korzystać z bogatego programu warsztatów.

Zaczęło się od projetowania wzorów na trówły, czyli skrzynie posagowe – dzieci wykonały prace zarówno nawiązujące do tradycyjnego zdobnictwa, jak i bardziej indywidualne, wykorzystując swoją wyobraźnię. Realizowały też pełen rozmachu projekt o charakterze edukacyjnym – w ośmiometrowym papierowym „kominie” przy wytężonej pracy twórczej powstawał smog, którego wycięty fragment przypomina awangardowe dzieło sztuki. Obcowały ze sztuką bardziej klasyczną malując martwą naturę, podejmowały próby tworzenia książkowej ilustracji, zasmakowały pracy rękodzielniczej ozdabiając ceramiczne kufelki kolorowymi emaliami. Zajęcia prowadzili: Dariusz Gierdal, Zuzanna Chabowska, Gabriela Pająk, Agata Chudalewska. Wszystkim dziękujmy, a zwłaszcza dzieciom.

W przerwach uczestnicy warsztatów wypoczywali w muzealnym ogródku, codziennie częstując się owocami i warzywami. Relaksowali się przy zabawach ruchowych z piłką, balonikiem, przy antystresowych kolorowanych i grach planszowych, smakowali przyprawy z różnych stron świata. Wysłuchali opowieści o pracy w teatrze, a potem bajki i wiersze czytała Halina Branny – aktorka Sceny Polskiej. Ostatniego dnia zaproponowaliśmy atrakcję w postaci wyjazdu Ustrońską Ciuchcią na Równicę.

Aktualnie urządziliśmy w Muzeum na Brzegach atrakcyjną wystawę, na której prezentujemy  najciekawsze eksponaty pochodzące z letnich spotkań z dziećmi z ostatnich siedmiu lat. Wśród nich: „Wycinajmy z Henri Matissem”, prace inspirowane sztuką naiwną, zabawne „portrety”, „Nasze świąteczne okna” malowane na szkle, fragment pełnego smogu komina. Na miejscu można się też pobawić kukiełkami ze Sceny Bajka, drewnianymi wyrobami regionalnymi – a wszystko to pochodzi z wystawy „Lalki z Bajki i koniki bujane”. Duże zainteresowanie wzbudziły drewniane gry edukacyjne z firmy PilchR.  W najbliższym czasie planujemy wernisaż, o czym poinformujemy na łamach GU, portalu Ustronia i stronie internetowej Muzeum.

Zapraszamy od wtorku do piątku w godz. 9-16, a w soboty i niedzielę w godz. 11-16.

Zapewniamy świetną zabawę!!!

Tekst zamieszczony na łamach GU nr 28 z dnia 19 lipca 2018

MALARSTWO ELŻBIETY SZOŁOMIAK


KOLOR i ŚWIATŁO

są najważniejsze w malarstwie ustrońskiej artystki Elżbiety Szołomiak

….. Edmund Grzybowski tak pisze: Wielu malarzy realistów powiela lepiej lub gorzej rzeczywistość, gdyż patrząc na otaczający ich świat nie potrafi powiedzieć nic nowego. Ten realizm, konserwatywny w istocie rzeczy, oddziałuje jeszcze w kategoriach estetyki, ale nie odpowiada ludziom czującym i rozumiejącym sztukę. Malarstwo Elżbiety Szołomiak dzięki innemu widzeniu rzeczywistości jest przeciwieństwem takiej twórczości, chociaż opiera się na realistycznej konwencji. Artystka należy do tych nowoczesnych twórców, którzy osiągnęli rzecz trudną – komunikatywność malarstwa, bez obniżenia jego rangi. Banalnie brzmi stwierdzenie, że sztuka jest niepodzielna, ale trzeba je powtarzać, gdyż wciąż odżywają spory na temat „abstrakcji” i „realizmu”, malarstwa „nowoczesnego” i „tradycyjnego”. Związki z tradycją nie oznaczają przekreślenia poszukiwań nowego, współczesnego spojrzenia. Malarstwo Elżbiety Szołomiak jest świadectwem słuszności takich poszukiwań.
Drugą cecha tego malarstwa jest optymistyczne widzenie świata. Artystka jakby przeciwstawiała się programowo antyestetyzmowi, pesymizmowi, wszelkim obsesjom w sztuce.
Twórczość jej uszlachetnia człowieka, co powinno być cechą każdej sztuki. Świat w obrazach Elżbiety Szołomiak jest wprawdzie realistyczny, ale odbity zawsze w wizji malarskiej wyrażającej tendencję do szlachetności i piękna. Talent artystki pozwala jej stwarzać rzeczywistość harmonijną i romantyczną, ten romantyzm widoczny jest przede wszystkim w pejzażach, które najtrafniej charakteryzują jej twórczość.

     5. września w Muzeum Marii Skalickiej miał miejsce wernisaż wystawy malarstwa. Za stołem zasiadły trzy panie: Elżbieta Szołomiak, Anna Guznar i opolska dziennikarka Maria Teresa Zielińska. Pani Anna snuła czułą opowieść o życiu, podróżach i dorobku artystycznym pani Elżbiety.  Zwłaszcza imponujące były jej podróże, których wielobarwne odbicie znajdujemy w prezentowanym malarstwie.

Pani Elżbieta Szołomiak obchodzi we wrześniu swój „okrągły” jubileusz. Z tej okazji Muzeum Marii Skalickiej składa najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności i wielu jeszcze wspaniałych obrazów.

Dziękujemy Pani Annie Guznar za wprowadzenie gości w ciepły, rodzinny klimat.

Wystawę można zwiedzać do końca października od wtorku do piątku w godzinach 9-16, a w sobotę i niedzielę w godz. 11-16. Serdecznie zapraszamy.

 

EKSLIBRIS CYFROWY – niezwykła sztuka KRZYSZTOFA MARKA BĄKA

 

NIEZWYKŁY DAR

Krzysztof Marek Bąk – bielszczanin, pedagog i artysta grafik.  Artysta doskonały, twórca  zachwycających ekslibrisów cyfrowych – prezentowanych aktualnie w Muzeum Marii Skalickiej na Brzegach. Na wernisażu w dniu 6. czerwca  sprawił nam wielką radość, bo uhonorował naszą placówkę darując całą wystawioną ekspozycję autorskich ekslibrisów. Jest to już trzecia kolekcja ekslibrisowa w naszym Muzeum, po zbiorach Marii Skalickiej wykonanych w technikach klasycznych oraz  autorskich ekslibrisach Zbigniewa Kubeczki, który wykonuje je w drodze linorytu dla ludzi kultury z obu stron Olzy.
Ekslibrisy K.M. Bąka będące miniaturową sztuką graficzną  fascynują ascezą, oszczędnym przekazem, wyrafinowanym rysunkiem i kolorystyką. Pojawiają się w nich różne odcienie czerni i ciepłej, niemal beżowej bieli, nierzadko także czerwień. Kompozycje z motywami zwierzęcymi, to najczęściej plama o wyrazistym, postrzępionym konturze, mająca charakter formy otwartej.
Jego rozprawa habilitacyjna dotyczyła znaku książkowego. Uważa, że w ekslibrisie nie chodzi o dopisanie formuły „exlibris” do jakiejkolwiek grafiki, bowiem prawdziwy ekslibris to nośnik określonych wartości, treści i emocji. To jedna z niewielu,  a nawet jedyna dziedzina sztuki, w której praca autora dedykowana jest konkretnej osobie. Aspekt humanistyczny, silne zindywidualizowany, jednoznaczne powiązanie z drugim człowiekiem, ewentualnie instytucją — jest tym, co najbardziej ceni  w księgoznaku. Jest ponadto ciekawą formą kontaktu pomiędzy autorem i adresatem, jednak musi zachowywać standardy estetyczne, warsztatowe, formalne. Mała forma  jest bardzo przyjazna, zarówno dla autora, jak i widzów, co skłania do kontemplacji i bliskiej relacji. Niektórzy twierdzą, że to łatwa i najmniej szlachetna z metod. Nic bardziej mylnego. Wymaga twórczego, świadomego działania.  Dokładnie tak samo, jak w technikach „szlachetnych” — potrzebny jest pomysł i umiejętności artystyczne. Bazą do każdego działania graficznego jest dobre opanowanie rysunku. Rysunek jest fundamentem!
 opr. na podstawie wywiadów prasowych Irena Maliborska

Ta interesująca wystawa czynna będzie aż do 6 sierpnia. Zapraszamy serdecznie, bo warto.

KRZYSZTOF MAREK BĄK – ukończył malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jest adiunktem w Katedrze Grafiki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu grafiki cyfrowej.  Jest autorem ponad 1000 ekslibrisów. Ma w dorobku 77 wystaw indywidualnych w Polsce, Niemczech, Czechach, Portugalii, wielkiej Brytanii, Danii, USA i Kuwejcie.  Brał udział w licznych prezentacjach zbiorowych i konkursach, uzyskując łącznie 30 nagród i wyróżnień. Jest kuratorem Lipnickiej Edukacyjnej Galerii Ekslibrisu w Bielsku Białej oraz członkiem towarzystw ekslibrisowych: Deutsche Exlibris-Gesellschaft oraz American Society of Bookplate Collectors & Designers.

Ekslibrisy jego autorstwa  znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i muzealnych w Polsce i za granicą, między innymi: Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum w Bielsku-Białej, Galerii BWA w Bielsku-Białej, GSW we Włocławku. Uprawia artystyczną grafikę cyfrową płaską oraz tworzy obiekty i instalacje z wykorzystaniem druków cyfrowych. Zainteresowania K.M. Bąka nie ograniczają się wyłącznie do grafiki cyfrowej. Jest człowiekiem poszukującym nowych środków wyrazu, wykorzystującym nowe formy wypowiedzi, nowe media.  Jest jednym z najbardziej znanych współczesnych artystów zajmujących się tą dziedziną sztuki, także w wymiarze naukowym.

 

Rzeźba w brązie autorstwa znakomitej artystki Lidii Sztwiertni

Z brązu tworzy świat

Lidia Sztwiertnia nie poszukuje świata – ona go stwarza. Te słowa chyba najbardziej charakteryzują artystkę, która na zaproszenie Katolickiego Gimnazjum i Liceum im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie odwiedziła młodzież, zapraszając do wspólnej podróży pełnej brązu, oraz natchnienia, inspiracji, i uczuć, którymi przepełniona jest każda praca w jej artystycznym dorobku.
Cyryl i Metody – statuetka dla Instytutu Teologicznego w Sandomierzu; Ławeczka Zakochanych dla Teatru Polskiego w Bielsku-Białej; Syrenka, Słońce – nagrody Dziennikarzy i Publiczności na 23. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu… To tylko kilka z bardzo wielu zrealizowanych prac artystki, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Bogdana Chmielewskiego, która uzyskała dyplom w pracowni prof. Stanisława Słoniny i aneks medalierski w pracowni Zofii Demkowskiej w 1980 roku.
Lidia Sztwiertnia zorganizowała kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce oraz za granicą… jest stypendystką Prezydenta Miasta Bielska-Białej (1997 r.), Ministerstwa Kultury i Sztuki (1999 r.) oraz Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury (2005 r.), a także członkinią ZPAP i Stowarzyszenia Sztuka-Teatr, Stowarzyszenia na rzecz odnowienia kaplicy zamkowej w Bielsku-Białej.
W pracach bielskiej rzeźbiarki, szczególne miejsce zajmują anioły, jeden z nich – Metal Angel, towarzyszył prezentacji, podczas spotkania w Cieszynie. Slajdy, na których przedstawione zostały poszczególne prace – przybliżyły przestrzeń rzeźbiarską artystki i odkryły przed widzami siłę dążenia do realizacji własnych marzeń. Przede wszystkim jednak zachęcały do poszukiwania i odkrywania własnych autorytetów.
Pamiętając siebie z czasów szkoły średniej, muszę przyznać, że zawsze miałam problem z autorytetami. Autorytetem było zawsze „coś” narzuconego, a ja doszukiwałam się w tym układzie świata drugiego dna, nie zgadzając się z takim stanem rzeczy… Wiele lat później, podsumowując swój stosunek do autorytetów i stając w zgodzie z własnym ja – doszłam do wniosku, że trzeba tworzyć autorytety cząstkowe, bo trudno jest znaleźć autorytet całościowy – mówiła Lidia Sztwiertnia, która w metalu odkryła swój środek wyrażania myśli.
Stykając się z twórczością Pani Lidii – na pierwszy plan wysuwa się ogromny kunszt rzeźbiarza, za którym podąża krok w krok – uczucie, widoczne nie tylko w pięknie rzeźbionej postaci, ale i w drobnym szczególe, który niby przypadkiem zajmuje naszą myśl, lecz pozostaje w głowie na długo, bo do rzeźbienia Pani Lidia używa nie tylko brązu i technologii odlewu na wosk tracony, ale również muzyki i poezji, które w pracy przenikają się wzajemnie i które dostępne są dla każdego z nas.
– Jeśli mówię o miłości, ty również możesz o niej powiedzieć. Jeśli mówię o przyjaźni, ty również możesz o niej mówić… – zachęcała artystka do realizowania własnych pomysłów, sama realizując własne – w dużej mierze inspirowane miłością  do muzyki, począwszy od progresywnego rocka po black metal. – Muzyka otwiera umysł na nowe odkrycia, możliwości i pomysły.
I tak powstały prace niezwykłe i wymowne: Hania Ornitologiczna, Krysia Końska i Wiktor – Wiek Męski (portrety córek i syna), czy Psu Brat – Stanisław Tym, Chris Farlowe, Niemen…  Spod ręki bielskiej rzeźbiarki wyszły takie dzieła, jak: m.in. Anioł Jazzowy – nagroda przyznawana podczas Bielskiej Zadymki Jazzowej, czy Perła Podbeskidzia – statuetka wykonana dla Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia.
„AUTOPORTRET A.D. 2016″ – to rzeźba, która robi na wielu osobach szczególne wrażenie. Jak przyznaje autorka jest ona rzeźbiarskim podsumowaniem minionego roku.
Roku trudnego dla mnie w moim kraju. Bardzo źle odbieram sytuację jaką obserwuję w Polsce… – mówiła o swojej pracy –  Użyłam korony cierniowej związanej z cierpieniem. Dołożyłam kwiaty róż, które na tle cierni symbolizują pozytywne dla mnie wartości, to znaczy rodzinę, przyjaciół, muzykę… Myślę, że wiele osób może identyfikować się z tą rzeźbą.

xxx
Spotkanie z Panią Lidią otworzyło cykl spotkań, organizowanych w katolickich placówkach z myślą o młodzieży, która z pewnością zaczerpnie sporo inspiracji od osób, które kochają sztukę i z taką radością, jak zaproszony gość – potrafią dzielić się swoją pasją i pracą. I jak podkreśla autorka rzeźb, w codzienności znajdują sens i satysfakcję –  z bycia tu i teraz.

CHASYDZI


HAVA NAGILA – czyli radujmy się
Muzeum Marii Skalickiej oprócz wielu innych spotkań, wystaw, wykładów już od 2005 stara się zainteresować publiczność m.in. tematem kultury żydowskiej. Dotąd udało się nam urządzić kilka ciekawych  spotkań i wystaw. A były to:  wystawa wycinanki żydowskiej Anny Małeckiej-Beiersdorf wraz z warsztatami dla młodzieży,  wystawa fotografii artystycznej Wiesława H. Radwańskiego pn. „Pamięć Abrahama,   Izaaka i Jakuba”  – w tym  synagogi i cmentarze. Następnie  wystawa mizrachów  – wycinanka żydowska Marty Gołąb;  w jej wykonaniu także wystawa „Od sztetł do Jeruszalaim”  oraz azulejos z motywami sefardyjskimi i  rojzelech (rozety)  z motywami aszkenazyjskimi. A są to papierowe „koronkowe” wycinanki, najczęściej białe, przylepiane do okien w okresie świąt Szawuot. Z okazji Chanuki odbyło się spotkanie pn. „Święto świateł” ,  a  wystąpił Paweł Filek  ze Stowarzyszenia Młodych Żydów Krakowskich. Następnie wykład prof. Janusza Spyry  „Żydzi w krzywym zwierciadle stereotypu” oraz spotkanie „Co nam zostało z tych lat …..” z okazji Roku Juliana Tuwima, z poezją i muzyką  żydowską  i tym samym wystrojem. Równie ciekawy  okazał się wykład Bożeny Szonowskiej nt.„Żydzi  w kulturze polskiej”.

Obecnie w muzealnej „Galerii pod Jodłą” prezentujemy wystawę „Chasydzi w Lelowie”, której autorem jest Arkadiusz Ławrywianiec.  Wernisaż tej wystawy okazał się nie lada atrakcją dla przybyłych gości (w liczbie blisko 80 osób).  W  galerii  kłębiło się od zwiedzających i dyskutujących z twórcą wystawy. Pan Arkadiusz opowiedział o swojej pasji, warsztacie fotograficznym i  Chasydach, z którymi miał styczność. Ciekawa ekspozycja czarno-białych zdjęć przedstawiających coroczną wizytę Chasydów w Lelowie na grobie cadyka Dawida Bidermana. Przy pierwszym spojrzeniu społeczność żydowska na fotografiach Arkadiusza Ławrywiańca wydaje się tematem niecodziennym, egzotycznym, wręcz sensacyjnym. Ale już po chwili, staramy się odczytać znaczenia spojrzeń i gestów. Widzimy kulturową „inność” fotografowanych postaci. Próbujemy odnieść się do całej wiedzy na temat Żydów, jaką do tej pory posiedliśmy, z całym bagażem mitów, przekłamań i niewiedzy funkcjonujących w naszym społeczeństwie. Fotogramy Pana Arkadiusza są doskonale czytelne, kadry przemyślane. Cechuje je nienaganna kompozycja i ciekawe ujęcia. Jest to świetne studium społeczności żydowskiej, żyjącej w zgodzie z własnymi korzeniami, widziane okiem doświadczonego obserwatora ludzkich zachowań. Nie ma tu tylko chłodnego obiektywizmu autora, lecz znajdujemy  w nich także nieukrywane emocje. Na spotkaniu tym gościliśmy m.in. Panią Gabrielę Haratyk z bielskiej Gminy Żydowskiej. Zespól Klezmer z Cieszyna, prowadzony przez Dorotę Herok uświetnił wernisaż prezentacją przepięknych tańców chasydzkich, które wyrażały miłość i wdzięczność Bogu. Nie zabrakło tak charakterystycznej muzyki żydowskiej, stołu szabatowego, tradycyjnej chałki,  płonącej menory, a także wzruszeń. Wystawę oglądać można do 25. marca 2017. Muzeum czynne od wtorku do piątku w godz. 9.00-16.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 11.00-16.00. Wystawie towarzyszy ekspozycja książek o tematyce żydowskiej oraz plakaty z Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie (ze zbiorów prywatnych I.M.).


Chasydyzm to ultra ortodoksyjny żydowski ruch religijny o charakterze mistycznym, który powstał w oparciu o nauki Izraela,  w XVIII wieku na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej – Podolu i Wołyniu. Narodził się w opozycji do tradycyjnego judaizmu.  Z czasem chasydyzm zatracił charakter religii protestu i dziś stanowi współczesną formę ortodoksji.  Kierował swe przesłanie do Żydów wyniszczonych duchowo i fizycznie rzeziami Chmielnickiego. W miejsce elitaryzmu uczonych, proponowali  by odnajdować Boga i służyć mu we wszystkich przejawach życia. Ten mistyczny pogląd przyciągnął do ruchu także uczonych, ale najbardziej przemówił do rzeszy niewykształconych  Żydów. Zachęcał ludzi, aby lgnęli do Boga i doświadczali Go w radosnej ekstazie, osiąganej  modlitwą, śpiewem i tańcem.  Chasydów cechuje entuzjazm religijny i żarliwość modlitwy. Ich tańce, pieśni i muzyka są bardzo żywe, wyraziste, o pięknej linii melodycznej.  Stanowią grupę silnie ze sobą związaną i dają sobie niewiarygodne wsparcie. Chasydyzm dziś stanowi siłę konserwatywną, która odgrywa zasadniczą rolę w przeciwstawianiu się rzeczywistości, wdzierającej się do tradycyjnego, żydowskiego modelu życia. Chasydzi są bardzo dumni z wymagającego i nieprostego stylu życia jaki wybrali i ze swoich tradycji, którymi wedle legendy wzgardziły inne narody. Waga, jaką przywiązuje się w ich społeczności do wykształcenia, brak problemu alkoholizmu czy przestępczości są powodami do nieskrywanej dumy. Chlubią się swoją dobroczynnością, swoimi uczonymi w Torze, swoją inteligencją oraz niezwykłą wytrzymałością swojej kultury, która zdołała przetrwać trudne do wyobrażenia prześladowania. Krucjaty, inkwizycja, przymusowe konwersje, a także pomniejsze lecz nieustające konflikty z nie-żydami, a także z Żydami niereligijnymi utrwaliły wśród chasydów przekonanie o niemożliwości współistnienia z tzw. „gojami”.  Egzotyczne stroje i  zwyczaje Chasydów, stanowią „mur ochronny”  przed obcymi wpływami. Wyróżniając się w tak znaczący sposób, pragną oni uchronić swoje dzieci przed asymilacją, a nawet akulturacją.                                                                         

Arkadiusz Ławrywianiec ur. 19.01.1967 w Opolu.

 Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Fotografią zajmuje się od 1986 roku, główne reportażem, dokumentem fotograficznym oraz fotografią artystyczną. Pracował w Dzienniku Zachodnim jako fotoreporter. Współpracuje z Polską Agencją Fotografów Forum. Studiował w Instytucie Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy). Jest m.in. nauczycielem w Policealnej Szkole Fotograficznej Fotoedukacja w Katowicach. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Autor i współautor wystaw w Katowicach, Krakowie, Tychach, Cieszynie, Kłodzku, Warszawie, Sosnowcu, Saint-Etienne, Kolonii, Skopje, Montpellier. W latach 2011 i 2013 stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. W 2011 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury. Współautor reaktywowanego konkursu Śląska Fotografia Prasowa organizowanego przez Bibliotekę Śląską,  od roku 2006 juror tego konkursu. W 2015 i 2016 roku także  juror w konkursach Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w Fotografowaniu Fotosprint, Fotomaraton oraz Otwarte Mistrzostwa Śląska w Fotografowaniu.

Opracowała dla GU Irena Maliborska