Muzeum„Zbiory Marii Skalickiej”

ozdobna linia

Muzeum bibliofilsko-artystyczne

książka

Koncert z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości

 

 

 

Tadeusz Trzaskalik ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od roku 1975 pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie uzyskał doktorat, habilitację oraz tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Pełnił funkcję prorektora ds. współpracy z zagranicą, był kierownikiem uczelnianego studium doktoranckiego, obecnie jest członkiem prezydium Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk oraz kierownikiem Katedry Badań Operacyjnych w swej macierzystej uczelni. Autor i redaktor wielu publikacji naukowych i prac dydaktycznych, kierownik naukowy międzynarodowych oraz krajowych konferencji naukowych, redaktor naczelny czasopisma „Multiple Criteria Decision Making”, członek komitetów redakcyjnych kilku czasopism naukowych. Ukończył z wyróżnieniem Państwową Średnią Szkołę Muzyczną w Katowicach, w klasie fortepianu prof. Tadeusza Myrdacza. W 2011 roku ukończył studia licencjackie na Akademii Muzycznej w Katowicach, w klasie fortepianu prof. Józefa Stompla. Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i za granicą. Interesuje się głównie muzyką instrumentalną i kameralną epoki baroku oraz epoki klasycyzmu, jak również muzyką rozrywkową końca XIX i początku XX wieku. W swoim dorobku muzycznym ma sześć płyt, nagranych w studiu Polskiego Radia Katowice i wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Stowarzyszenie Pro Musica Organa. Jedną z tych płyt (Akademia Klasyczna 4. W kresowym salonie) nagrał wspólnie z pianistką japońską, Ayaką Meiwą, w czasie jej pobytu w Polsce.

Zdjęcie Koncert z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości

Polub lub udostępnij to wydarzenie