MALARSTWO ELŻBIETY SZOŁOMIAK


KOLOR i ŚWIATŁO

są najważniejsze w malarstwie ustrońskiej artystki Elżbiety Szołomiak

….. Edmund Grzybowski tak pisze: Wielu malarzy realistów powiela lepiej lub gorzej rzeczywistość, gdyż patrząc na otaczający ich świat nie potrafi powiedzieć nic nowego. Ten realizm, konserwatywny w istocie rzeczy, oddziałuje jeszcze w kategoriach estetyki, ale nie odpowiada ludziom czującym i rozumiejącym sztukę. Malarstwo Elżbiety Szołomiak dzięki innemu widzeniu rzeczywistości jest przeciwieństwem takiej twórczości, chociaż opiera się na realistycznej konwencji. Artystka należy do tych nowoczesnych twórców, którzy osiągnęli rzecz trudną – komunikatywność malarstwa, bez obniżenia jego rangi. Banalnie brzmi stwierdzenie, że sztuka jest niepodzielna, ale trzeba je powtarzać, gdyż wciąż odżywają spory na temat „abstrakcji” i „realizmu”, malarstwa „nowoczesnego” i „tradycyjnego”. Związki z tradycją nie oznaczają przekreślenia poszukiwań nowego, współczesnego spojrzenia. Malarstwo Elżbiety Szołomiak jest świadectwem słuszności takich poszukiwań.
Drugą cecha tego malarstwa jest optymistyczne widzenie świata. Artystka jakby przeciwstawiała się programowo antyestetyzmowi, pesymizmowi, wszelkim obsesjom w sztuce.
Twórczość jej uszlachetnia człowieka, co powinno być cechą każdej sztuki. Świat w obrazach Elżbiety Szołomiak jest wprawdzie realistyczny, ale odbity zawsze w wizji malarskiej wyrażającej tendencję do szlachetności i piękna. Talent artystki pozwala jej stwarzać rzeczywistość harmonijną i romantyczną, ten romantyzm widoczny jest przede wszystkim w pejzażach, które najtrafniej charakteryzują jej twórczość.

     5. września w Muzeum Marii Skalickiej miał miejsce wernisaż wystawy malarstwa. Za stołem zasiadły trzy panie: Elżbieta Szołomiak, Anna Guznar i opolska dziennikarka Maria Teresa Zielińska. Pani Anna snuła czułą opowieść o życiu, podróżach i dorobku artystycznym pani Elżbiety.  Zwłaszcza imponujące były jej podróże, których wielobarwne odbicie znajdujemy w prezentowanym malarstwie.

Pani Elżbieta Szołomiak obchodzi we wrześniu swój „okrągły” jubileusz. Z tej okazji Muzeum Marii Skalickiej składa najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności i wielu jeszcze wspaniałych obrazów.

Dziękujemy Pani Annie Guznar za wprowadzenie gości w ciepły, rodzinny klimat.

Wystawę można zwiedzać do końca października od wtorku do piątku w godzinach 9-16, a w sobotę i niedzielę w godz. 11-16. Serdecznie zapraszamy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *