USTROŃSKA WIOSNA POETYCKA 2016

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim „Ustrońska Wiosna Poetycka 2016”, w ramach którego będziemy od Państwa oczekiwać wierszy i prozy poetyckiej. Tematyka dowolna, jednak ze szczególnym uwzględnieniem Ustronia – jego walorów przyrodniczych, regionalnych, a także barwnych postaci. Oceniana będzie forma, oryginalność i piękno języka. Konkurs organizowany jest pod patronatem Burmistrza Miasta Ustronia przez muzeum bibliofilsko-artystyczne „Zbiory Marii Skalickiej” w Ustroniu.

Grafika  Maria Domalewska ©

REGULAMIN Konkursu Literackiego USTROŃSKA WIOSNA POETYCKA 2016

Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach:
1. 
POEZJA wierszowana lub tzw. biały wiersz
2. PROZA poetycka

Tematyka dowolna, jednak ze szczególnym uwzględnieniem Ustronia – jego walorów przyrodniczych, regionalnych, a także barwnych postaci. Oceniana będzie forma, oryginalność i piękno języka. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk. Uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły 16. rok życia. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 3-4 utworów dotąd niepublikowanych i nienagradzanych. Wydruk lub rękopis  powinien być czytelny, nie dłuższy niż 2 strony znormalizowanego maszynopisu formatu A4. Uczestnik wysyła go na adres Organizatora  – każdy w 4 egz. opatrzonych godłem/pseudonimem autora łącznie z zaklejoną kopertą oznaczoną tym samym godłem, w której  winny znajdować się dane personalne autora – imię i nazwisko, adres, telefon i adres e-mail. Prace można przesyłać od zaraz wyłącznie pocztą  na adres Organizatora: Oddział Muzeum Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej” 43-450 Ustroń Brzegi,  3 Maja 68. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30. września 2016.

Prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów oraz zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnego używania, w celu realizacji swoich działań statutowych. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone, będą też prezentowane publicznie podczas uroczystego ogłoszenia wyników konkursu, a także w miejscowej prasie i w innych publikacjach. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w 19. listopada w budynku Muzeum Marii Skalickiej.  Szczegółowych  informacji udziela Organizator Konkursu: Irena Maliborska w dniach od wtorku do piątku w godz. 11-16 tel.:  33) 858 78 44 lub bezpośrednio w Muzeum Ustroń, ul. 3 Maja 68

 Zgłoszenie do konkursu utworów  jest równoznaczne z: *uznaniem warunków regulaminu *oświadczeniem, iż uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonego utworu  *wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępniane swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997, z późniejszymi zmianami.

 

 

POLSKI PLAKAT TEATRALNY

Muzeum Marii Skalickiej proponuje i zaprasza na wystawę polskiego plakatu teatralnego ze zbiorów Jarosława Mrożkiewicza. Mamy nadzieję, że ta interesująca ekspozycja dostarczy Państwu miłych wrażeń estetycznych. Przedstawia plakaty z różnych okresów i różnych teatrów, najczęściej śląskich i warszawskich.

Wystawa potrwa do końca kwietnia 2016, a zwiedzać można od wtorku do niedzieli w godz. 11-16.

SCENA POLSKA ZAPRASZA – „OBORA” HELMUTA KAJZARA

Scena Polska proponuje i zaprasza na kolejny spektakl. Helmut Kajzar – dramaturg, eseista, reżyser teatralny – urodził się w 1941 w Bielsku-Białej, zmarł w 1982 we Wrocławiu, a pochowany jest na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie. Jego sztuki niezwykle rzadko trafiają na sceny teatrów. W swej twórczości atakuje rzeczywistość, jej okrucieństwo, dehumanizację, konsumpcjonizm. Teksty noszące osobiste piętno, zawierają wątki autobiograficzne. Kajzar tak mówił o sobie: „Urodziłem się i wychowałem na pograniczu, pograniczu państw, języków, kultur, wojny i pokoju. To zawieszenie – między – jest stygmatem nie do usunięcia”.  Przedstawienie powstało w ramach projektu wtw://strefy_kontaktu2016 realizowanego przez Wrocławski Teatr Współczesny jako część programu Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016. Reżyseria: Janusz Klimsza, scenografia i kostiumy: Marta Roszkopfova, muzyka: Vladislav Georgiev.

Dla grupy abonamentowej wtorkowej – 26. stycznia – wyjazd o 17.30, dla grupy niedzielnej – 31. stycznia –  wyjazd o godz. 16.00. Oba wyjazdy punktualnie spod Lidla w Ustroniu.

OGROMNY SUKCES SCENY POLSKIEJ

MISTYCZNE PRZEDSTAWIENIE
W miesięczniku „Zwrot” z grudnia 2015, Czesława Rudnik tak pisze: „Bogdan Kokotek, autor adaptacji, reżyser i scenograf nagrodzonego przedstawienia, pokazał w swej inscenizacji wędrujących przez wioski beskidzkie rzemieślników, ludzi prostych, a przecież w jakiś sposób niezwykłych, ludowych artystów, filozofów, gawędziarzy, których opisał Emil Zegadłowicz w wydanych po raz pierwszy w 2013 zbiorze ballad „Powsinogi beskidzkie”. Tekst ma  w sobie nieprzemijalne piękno i naturalność, łączy charakterystyczną dla poezji lirykę z epicką balladowością i jest na tyle żywe, że nie potrzebuje wielu przeróbek, by przemówić do współczesnego widza. Reżyser wykorzystał nawet poprzedzające poszczególne części utworu, czy wyodrębnione z całości wiersze, jako przyśpiewki między odsłonami widowiska. W swym spektaklu próbował odnaleźć i zatrzymać na chwilę atmosferę przywołanych przez Zegadłowicza czasów. Przede wszystkim jednak pokazał aurę niecodzienności, pewnego mistycyzmu towarzyszącego przeżyciom bohaterów, którzy kierują się w swoim życiu wartościami wynikającymi z ich wierzeń religijnych i po trosze magicznych, fantastycznych.  Wiara ta jest do tego stopnia gorąca, że już za życia spotykają ich doznania transcendentne, pozwalające na dotknięcie sacrum”.
Ustrońscy miłośnicy teatru mieli okazję obejrzeć ten spektakl w maju 2015. Już od 2010 liczna grupa abonamentowa w liczbie 80 osób – sympatyków naszego muzeum – regularnie odwiedza Scenę Polską Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie i jej kolejne premiery. SCENA POLSKA  to jedyny profesjonalny teatr polski działający poza granicami kraju – teatr ambitny i niezwykle pracowity.  Ma piękną historię, jest zasłużony dla kultury polskiej na Zaolziu. Tegoroczny sezon teatralny jest już 65-tym.

W czas Bożego Narodzenia niech miłość będzie w nas,
niech pokój wokół panuje, a dobro nad złem króluje!

Najlepsze życzenia radosnych Świąt i wspaniałego Nowego Roku 2016
składa Muzeum ZBIORY MARII SKALICKIEJ