O muzeum

Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” jest Oddziałem Muzeum Ustrońskiego i mieści się w domu rodzinnym fundatorki w Ustroniu-Brzegach, przy ul. 3 Maja 68. Maria Skalicka aktem darowizny przekazała Miastu Ustroń swój ten dom wraz z ogrodem i dorobkiem kolekcjonerskim całego życia na cele muzealne. Od sierpnia 1993 roku funkcjonuje tu muzeum biograficzne jej imienia, które ma charakter bibliofilsko-artystyczny, jako że Maria Skalicka była znanym i cenionym bibliofilem, a także kolekcjonerem dzieł sztuki. Przedmiotem jej zainteresowań była rodzinna  ziemia cieszyńska, jej historia, kultura i ludzie z tą ziemią związani. Maria Skalicka doskonale znała potrzeby kulturalne mieszkańców cieszyńsko-beskidzkiej ziemi, zwłaszcza w odniesieniu do szczególnie ważnej roli polskiego piśmiennictwa i książki. Tym samym wpisała się w najpiękniejsze tradycje cieszyńskich bibliofilów, którzy szerzyli kult książki polskiej, utrwalając tym samym narodową tożsamość.

Idąc za myślą i dziełem  Marii Skalickiej, muzeum nasze gromadzi współczesne nam „cieszyniana”, ekslibrisy, druki bibliofilskie i literaturę ekslibrisologiczną oraz współpracuje z wieloma polskimi artystami i bibliofilami (z ośrodków: katowickiego, krakowskiego, warszawskiego,  poznańskiego oraz z Zaolzia).

Muzeum troszczy się o ochronę zbiorów Marii Skalickiej, szuka nowych eksponatów związanych z regionem oraz innowacyjnych form działalności. Gromadzi malarstwo i grafikę artystów miejscowych i nie tylko, eksponuje zwłaszcza unikatową, historyczną  już dziś technikę, jaką jest drzeworyt sztorcowy, którego reprezentantami są wybitni twórcy naszego regionu – Paweł Steller, Jan Wałach i Jadwiga Smykowska. Warto dodać, że posiadamy również kolekcję akwarel Pawła Stellera – portrety górali beskidzkich i ich stroje.

Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą i edukacyjną, skierowaną do odbiorców w różnym wieku i profesji. Tematyka wystaw jest bardzo urozmaicona, a jest to: grafika, malarstwo, fotografia, wycinanka, plakat, medalierstwo. Urządza ciekawe wystawy czasowe dzieł sztuki i rękodzieła artystycznego zarówno twórców regionalnych, jak spoza regionu, a nawet z całej Polski oraz z Zaolzia. Organizuje wernisaże, koncerty, promocje książek, spotkania literackie i inne o różnorodnej tematyce: regionalnej, ekologicznej, przyrodniczej i podróżniczej.

W ekspozycji stałej znajdują się ze zbiorów Marii Skalickiej tzw. cieszyniana – zgromadzone w zabytkowej bibliotece, kilka serii medali, imponująca kolekcja ekslibrisów. W serii medali znajdują się: seria królewska – poczet królów i książąt polskich wg Jana Matejki oraz monety i pieczęcie, medale z dziedziny kultury i sztuki oraz seria nt. historii oręża polskiego od najdawniejszych bitew i wojen aż po II wojnę światową.

Z ciekawych eksponatów wymienić należy: kolekcję ręcznie malowanej porcelany Barbary Majętnej, wystawny żeński strój cieszyński wraz z kompletną biżuterią zwaną filigranem cieszyńskim, a wykonaną przez ustrońskiego artystę Kazimierza Wawrzyka. W nowo utworzonym dziale bibliotecznym Współczesne Cieszyniana gromadzi się publikacje wydane po 1989 roku zarówno po polskiej, jak zaolziańskiej stronie. Z zasobnej biblioteki zabytkowej, jak i współczesnej mogą korzystać maturzyści, studenci i inne osoby poszukujące materiałów do swoich opracowań i publikacji.

Od dziesięciu lat Muzeum promuje działalność kulturalną i wydawniczą Polaków z Zaolzia. W obszernym cyklu Twórcza obecność Polaków na Zaolziu organizuje: wystawy, koncerty, prelekcje z ich udziałem. Inicjatywą Muzeum są także cykliczne wyjazdy na spektakle Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie, a jest to jedyny profesjonalny teatr polski na świecie. Repertuar jest ambitny i zróżnicowany. Z propozycji tej korzysta liczna grupa ustroniaków.

Przy Muzeum działa „Galeria pod Jodłą”, gdzie prezentowane są wystawy czasowe. Każda kolejna to „prawdziwa perełka”. Do swojej działalności zapraszamy także młodych. W Galerii tej organizujemy także warsztaty artystyczne dla dzieci oraz wystawy ich prac. Dotychczas miały miejsce: malarstwo na szkle, rysunek tuszem, grafika, projektowanie komputerowe plakatów, a także skrzyń posagowych z wykorzystaniem motywów regionalnych, dziecięce prace w glinie, zajęcia eko-artystyczne oraz lekcje muzealne, w tematach m.in. „Ustroń w starej fotografii”, „Rękodzieło artystyczne miejscowych twórców”, „Maria Skalicka, jaką chcemy pamiętać”, „Cieszyńska srebrna biżuteria”, itp.

W okresie od wiosny do jesieni dodatkową propozycją Muzeum są spotkania wyjazdowe szlakiem muzeów, izb regionalnych i pomników przyrody.