O muzeum

Muzeum Zbiory Marii Skalickiej jest Oddziałem Muzeum Ustrońskiego i mieści się w domu rodzinnym fundatorki w Ustroniu-Brzegach, przy ul. 3 Maja 68.

Idąc za myślą i dziełem  Marii Skalickiej, muzeum nasze poszerza kolekcję ex librisów o prace takich twórców, jak: Zbigniew Kubeczka (Zaolzie), Krzysztof Marek Bąk (UŚ Cieszyn), Małgorzata Seweryn, a także pozyskanych z prywatnej kolekcji śp. prof. Mariana Żyromskiego z Ustronia. Muzeum troszczy się o ochronę zbiorów Marii Skalickiej i proponuje nowe wystawy czasowe.

Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą i edukacyjną, skierowaną do odbiorców w różnym wieku i profesji. Organizuje wernisaże, koncerty, promocje książek, spotkania literackie i inne o różnorodnej tematyce: regionalnej, ekologicznej, przyrodniczej i podróżniczej.

Od kilkunastu lat Muzeum promuje działalność kulturalną i wydawniczą Polaków z Zaolzia. W obszernym cyklu Twórcza obecność Polaków na Zaolziu organizuje: wystawy, koncerty, prelekcje z ich udziałem. Inicjatywą Muzeum są także cykliczne wyjazdy na spektakle Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie, z których korzysta liczna grupa ustroniaków.

W naszym Muzeum organizujemy także warsztaty artystyczne dla dzieci oraz wystawy ich prac.
Zdjęcie O muzeum
Budynek Muzeum w akwareli Bogusława Heczki z 1993 r.