Muzeum„Zbiory Marii Skalickiej”

ozdobna linia

Muzeum bibliofilsko-artystyczne

książka

Aktualności

don kichot portal

POLSKI PLAKAT TEATRALNY

Muzeum Marii Skalickiej proponuje i zaprasza na wystawę polskiego plakatu teatralnego ze zbiorów Jarosława Mrożkiewicza. Mamy nadzieję, że ta interesująca ekspozycja dostarczy Państwu miłych wrażeń estetycznych. Przedstawia plakaty z różnych okresów i różnych teatrów, najczęściej śląskich i warszawskich.

Wystawa potrwa do końca kwietnia 2016, a zwiedzać można od wtorku do niedzieli w godz. 11-16.

Polub lub udostępnij to wydarzenie


GWARA portal

ŚPIEWAJĄCE „OSTATKI”

W tym roku karnawał krótki, zatem zabawmy się i zaśpiewajmy jeszcze na ostatkach. Muzeum Marii Skalickiej proponuje i zaprasza na występ muzyczny świetnej grupy śpiewaczej ze Strumienia. W repertuarze cieszyńskie pieśniczki. Nie zabraknie pięknych strojów regionalnych i dowcipnych tekstów gwarowych.
Oczekujemy na Państwa 9. lutego 2016, wtorek o godz. 16.00

 

Zespół Regionalny STRUMIEŃ, działa przy MGOK w Strumieniu, zrzesza miłośników stroju oraz bogatych tradycji  śpiewaczych północnej części Śląska Cieszyńskiego. Powstał 7 lat temu skupiając pasjonatów chcących wskrzesić i pielęgnować spuściznę przodków. Zespół cechuje niezwykła aktywność. Występ 9 lutego 2016 r. w Muzeum Zbiory Marii Skalickiej będzie już 263-cim w ich dorobku. Grupa ta dała się poznać nie tylko na licznych konkursach krajowych, ale i na Słowacji i w Czechach. W ramach współpracy trans granicznej współpracuje z Zaolziem i Słowacją. Oprócz pieśni, w repertuarze Zespołu znajdziemy obrzęd dożynkowy, weselny tzw. cieszyńskie czepiny (oczepiny) kolędy i pastorałki i gwarowy humor. Zespół ma duże osiągnięcia i wiele nagród, wymieńmy choćby te z ostatniego roku: w kategorii zespołów śpiewaczych z towarzyszeniem instrumentu zdobył w maju 2015 I. miejsce na XXII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych ZŁOTY KŁOS EURO-FOLKLOR, zaś w lipcu w tej samej kategorii – II. miejsce na 48. Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej. Za miłość do regionu i propagowanie folkloru cieszyńskiego Zespół otrzymał Laur Wdzięczności od Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej (2014). Kierownikiem jest Józefa GREŃ – wyróżniona w roku 2015 Dyplomem „Za zasługi dla Miasta Strumienia” – osoba o  niespożytej energii i dobry duch Zespołu. Nad wizerunkiem artystycznym czuwa Władysław Wróblewski. Zapraszamy na spotkanie z gwarą i tradycją nizinnych rejonów Śląska Cieszyńskiego.

 

Polub lub udostępnij to wydarzenie


OBORA

SCENA POLSKA ZAPRASZA – „OBORA” HELMUTA KAJZARA

Scena Polska proponuje i zaprasza na kolejny spektakl. Helmut Kajzar – dramaturg, eseista, reżyser teatralny – urodził się w 1941 w Bielsku-Białej, zmarł w 1982 we Wrocławiu, a pochowany jest na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie. Jego sztuki niezwykle rzadko trafiają na sceny teatrów. W swej twórczości atakuje rzeczywistość, jej okrucieństwo, dehumanizację, konsumpcjonizm. Teksty noszące osobiste piętno, zawierają wątki autobiograficzne. Kajzar tak mówił o sobie: „Urodziłem się i wychowałem na pograniczu, pograniczu państw, języków, kultur, wojny i pokoju. To zawieszenie – między – jest stygmatem nie do usunięcia”.  Przedstawienie powstało w ramach projektu wtw://strefy_kontaktu2016 realizowanego przez Wrocławski Teatr Współczesny jako część programu Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016. Reżyseria: Janusz Klimsza, scenografia i kostiumy: Marta Roszkopfova, muzyka: Vladislav Georgiev.

Dla grupy abonamentowej wtorkowej – 26. stycznia – wyjazd o 17.30, dla grupy niedzielnej – 31. stycznia –  wyjazd o godz. 16.00. Oba wyjazdy punktualnie spod Lidla w Ustroniu.

Polub lub udostępnij to wydarzenie


szersznik foto

Duchowa spuścizna ks. Leopolda Szersznika

W sobotę 27.czerwca 2015 gościliśmy Wojciecha Grajewskiego, pracownika Książnicy Cieszyńskiej i Muzeum Ślaska Cieszyńskiego. Prelegent, chociaż młody wiekiem, posiada szeroka wiedzę nt. działalności ks. Leopolda Szersznika. Poza wspaniałą biblioteką  stanowiącą dziś fundament Książnicy Cieszyńskiej, zorganizował pierwsze Muzeum w Cieszynie i pozostawił po sobie wielu wychowanków kontynuujących jego myśl i dzieło życia.

Polub lub udostępnij to wydarzenie


powsinogi portal

OGROMNY SUKCES SCENY POLSKIEJ

W Konkursie na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej KLASYKA ŻYWA, organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, wzięły udział 83 spektakle z 31 miast. Konkurs przebiegał w ramach ogłoszonego przez Sejm RP. Jedną z dwóch nagród specjalnych otrzymała Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie za spektakl „Powsinogi beskidzkie” Emila Zegadłowicza, w reżyserii Bogdana Kokotka. Przyznanie nagrody Scenie Polskiej jury uzasadniło niezwykłymi walorami integracyjnymi zapomnianych tekstów klasycznych dla społeczności Śląska Cieszyńskiego.

Polub lub udostępnij to wydarzenie


czudek portal

W NASZEJ DZIEDZINIE

Wieczór humoru gwarowego ilustrowany muzyką. Na pierwsze w nowym roku spotkanie proponujemy Opowiadania gwarowe Hanki spod gronia autorstwa Stanisławy Jabłonkowej. Tę świetną, soczystą gwarę cieszyńską interpretować będzie niezawodna – Halina Pasekova aktorka Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. Ten karnawałowy, pełen humoru wieczór muzycznie ubarwi Paweł Grzyb z zespołu STELA.
Oczekujemy na Państwa 16. stycznia 2016, sobota o godz. 16.00

Polub lub udostępnij to wydarzenie


SŁONIK na portal

Spotkania muzealne o tematyce przyrodniczo-ekologicznej

Muzeum Marii Skalickiej od roku 2011 prowadzi cykl spotkań o tematyce przyrodniczo-ekologicznej. Dzięki współpracy z Ustrońskim  Klubem Ekologicznym mogliśmy zrealizować dotychczas  11 tematów. Spotkania te cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a to dzięki prelegentowi Aleksandrowi Dordzie, który w sposób niezwykle ciekawy przedstawia wiedzę i ciekawostki ze świata fauny i flory. Oto tytuły spotkań: Sąsiedzi – przyroda bliska i daleka – 16.11.2011, O drzewach – 25.01.2012, Drzewa – pomiędzy naturą  a kulturą – 28.03.2012, Dzikie zwierzęta i rośliny w najbliższym otoczeniu człowieka  – 23.02.2013, Madera – kraina wiecznej wiosny – 11.05.2013, Drzewa w otoczeniu krzyży i kapliczek przydrożnych –  07.09.2013, Grzybobranie –   16.11.2013, Wędrujące rośliny – 22.03.2014, Stworzenia przerażające, ohydne, złe – 8.10.2014, Prywatne życie roślin – 16.05.2015, Post mortem czyli „życie” roślin i zwierząt po śmierci  – 10.10.2015

W roku 2016 spodziewamy się kolejnych atrakcyjnych spotkań z Panem Aleksandrem Dordą.

Polub lub udostępnij to wydarzenie


ŚWIETA 2015

W czas Bożego Narodzenia niech miłość będzie w nas,
niech pokój wokół panuje, a dobro nad złem króluje!

Najlepsze życzenia radosnych Świąt i wspaniałego Nowego Roku 2016
składa Muzeum ZBIORY MARII SKALICKIEJ

 

Polub lub udostępnij to wydarzenie


DSC09457

Paweł Steller- artysta deportowany

10 listopada 2015 miało miejsce bardzo interesujące spotkanie z Markiem Lyszczyną – młodym pracownikiem Działu Grafiki im. Pawła Stellera w Muzeum Historii Katowic. Spotkaniu towarzyszyła wystawa związana z 120. rocznicą urodzin Pawła Stellera oraz z 70. rocznicą Tragedii Górnośląskiej (1945-1948), która niestety nie ominęła także Pawła Stellera. 3. marca 1945 r. artysta został aresztowany przez NKWD, a następnie deportowany do obozu nr 503 w Kemerowie na Syberii (w Kuzbasie – Zagłębiu Kuźnieckim), gdzie przebywał 20 miesięcy i zmuszony był do ciężkiej, niewolniczej pracy. Władze polskie podejmowały starania o zwolnienie Górnoślązaków z radzieckich łagrów. Angażowała się także administracja lokalna, centralny zarząd przemysłu węglowego oraz Polski Związek Zachodni. Jednocześnie rodziny deportowanych kierowały prośby o zwolnienia do rządu, ambasady polskiej w Moskwie i do Związku Patriotów Polskich. Jednak strona sowiecka najczęściej pozostawała głucha.Stosunkowo krótki okres pobytu w tym miejscu zawdzięcza swojej pracy artystycznej – na Syberii, gdzie wykonał ok.2.200 portretów współwięźniów, a także strażników. Temat spotkania spowodował żywą dyskusję jego uczestników. Prezentowana wystawa „Paweł Steller – artysta deportowany” jest nader interesująca i piękna, mająca charakter historyczny i artystyczny.

Polub lub udostępnij to wydarzenie


Kemerowo, gdzie Paweł Steller został zesłany do niewolniczej pracy w 1945 r. Rysunek ołówkiem

PAWEŁ STELLER – artysta deportowany.

Muzeum MariiZdjęcie PAWEŁ STELLER – artysta deportowany. Skalickiej zaprasza serdecznie na nader interesującą i piękną wystawę historyczną i artystyczną jednocześnie. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Działu Grafiki im. Pawła Stellera Muzeum Historii Katowic. Kurator wystawy Marek Lyszczyna tak pisze: „Rok 2015 to między innymi rok dwóch ważnych rocznic: 120-lecia urodzin wybitnego śląskiego artysty Pawła Stellera oraz 70-lecia Tragedii Górnośląskiej. W obchody obu rocznic wpisuje się wystawa Paweł Steller – artysta deportowany, przygotowana we współpracy z katowickim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Ekspozycja odsłania dramatyczny epizod w życiu Pawła Stellera – deportację do obozu pracy w Kemerowie na Syberii w marcu 1945 roku. Artysta podzielił wówczas los rzeszy Górnoślązaków, których nadzieje na spokojne, powojenne życie zamieniły się w cierpienie z powodu okrutnej niewoli tysiące kilometrów od ojczyzny. Dla Pawła Stellera zsyłka zakończyła się szczęśliwym powrotem po blisko dwóch latach. Wielu innych jednak nie wróciło. Wystawa prezentuje szkice i rysunki artysty wykonane w czasie zesłania, przybliża życie codzienne w obozie pracy oraz ukazuje kontekst wydarzeń, przez które Steller został uwięziony. Na wystawie przedstawiona została również szersza panorama losów Sybiraków, zesłanych nie tylko w 1945 roku. Ekspozycja ukazuje także postać japońskiej cesarzowej, Sadako Kujo, która uratowała wiele dzieci syberyjskich zesłańców. W podzięce za ten czyn Paweł Steller wykonał prezentowany na wystawie dyplom. Echo tamtych wydarzeń można odnaleźć również w sztuce współczesnych artystów, takich jak Ireneusz Walczak czy Grzegorz Chudy. Ich prace także uświetniły niniejszą wystawę.
Syberyjskie epizody w życiorysach zesłańców przez wiele lat pozostawały tematem tabu. Wystawa Paweł Steller – artysta deportowany przywraca pamięć o tych wydarzeniach, które wpisały się trwale w tragiczną historię Górnego Śląska”.

Wystawę można zwiedzać od wtorku do niedzieli w godz. 11-16 od 10. listopada do 24. stycznia 2016. Na miejscu możliwość zakupu publikacji pn. „Paweł Steller – artysta deportowany”.

Polub lub udostępnij to wydarzenie