Muzeum„Zbiory Marii Skalickiej”

ozdobna linia

Muzeum bibliofilsko-artystyczne

książka

Aktualności

pisanka odwrocona portal

PRAWDA, DOBRO, PIĘKNO na co dzień i od święta

O wartościach poznawczych,  etycznych i estetycznych mówić będzie dr hab. MAREK REMBIERZ adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Zapraszamy Państwa serdecznie na bardzo interesujący wykład dobrze znanego w Ustroniu Pana Marka Rembierza. Temat aktualny – bo związany ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. Oczekujemy na Państwa 19. marca 2016, sobota, godz. 16.00.

Polub lub udostępnij to wydarzenie


zlotowlosa bis

SCENA POLSKA – „ZŁOTOWŁOSA”

Przypominamy, że  kolejny spektakl  to tym razem „Złotowłosa”  Josefa Kainara, w reżyserii Karola Suszki. To historia Jasia, królewskiego sługi, który posiadł przypadkiem cudowną zdolność rozumienia mowy zwierząt i komunikowania się z nimi. Kiedy dowiaduje się o grożących im niebezpieczeństwach, ratuje swoich przyjaciół (mrówki, ryby, ptaki) z opresji. Zwierzęta z wdzięczności za okazaną pomoc prowadzą Janka do tajemniczej królewny Złotowłosej. W tym spektaklu, jak to w baśniach bywa, dobroć i szlachetność zostają nagrodzone, a zło i chciwość ukarane. Przedstawienie muzyczne Sceny Polskiej na pewno z przyjemnością obejrzą widzowie duzi i mali. Wyjazd na spektakl dla grupy abonamentowej wtorkowej w dniu 22. marca o godz. 17.30, zaś dla grupy niedzielnej  3. kwietnia  o godz. 16.00. Oba wyjazdy punktualnie spod Lidla w Ustroniu.

Polub lub udostępnij to wydarzenie


cerkiew strona

SZLAKIEM TRZECH KULTUR

Co roku, tradycyjnie w marcu gośćmi Muzeum Marii Skalickiej są Państwo Barbara & Benedykt Siekierkowie. Opowiadają o swoich licznych podróżach po świecie. Tym razem będą to wędrówki po kraju. Ściana Wschodnia okazuje się bardzo interesująca pod względem historycznym, kulturowym, turystycznym i wyznaniowym. Na ilustrowanym spotkaniu pokażą zwiedzane na tej trasie kościoły, cerkwie, synagogi i meczety. Przekonamy się o tym w sobotę 12. marca 2016 o godz. 16.oo. Zapraszamy serdecznie. Nie zabraknie niespodzianek, bo jak wiadomo – w marcu każdy pan pamięta o kwiatach dla dam!

Polub lub udostępnij to wydarzenie


konkurs kolor 2

USTROŃSKA WIOSNA POETYCKA 2016

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim „Ustrońska Wiosna Poetycka 2016”, w ramach którego będziemy od Państwa oczekiwać wierszy i prozy poetyckiej. Tematyka dowolna, jednak ze szczególnym uwzględnieniem Ustronia – jego walorów przyrodniczych, regionalnych, a także barwnych postaci. Oceniana będzie forma, oryginalność i piękno języka. Konkurs organizowany jest pod patronatem Burmistrza Miasta Ustronia przez muzeum bibliofilsko-artystyczne „Zbiory Marii Skalickiej” w Ustroniu.

Grafika  Maria Domalewska ©

REGULAMIN Konkursu Literackiego USTROŃSKA WIOSNA POETYCKA 2016

Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach:
1. 
POEZJA wierszowana lub tzw. biały wiersz
2. PROZA poetycka

Tematyka dowolna, jednak ze szczególnym uwzględnieniem Ustronia – jego walorów przyrodniczych, regionalnych, a także barwnych postaci. Oceniana będzie forma, oryginalność i piękno języka. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk. Uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły 16. rok życia. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 3-4 utworów dotąd niepublikowanych i nienagradzanych. Wydruk lub rękopis  powinien być czytelny, nie dłuższy niż 2 strony znormalizowanego maszynopisu formatu A4. Uczestnik wysyła go na adres Organizatora  – każdy w 4 egz. opatrzonych godłem/pseudonimem autora łącznie z zaklejoną kopertą oznaczoną tym samym godłem, w której  winny znajdować się dane personalne autora – imię i nazwisko, adres, telefon i adres e-mail. Prace można przesyłać od zaraz wyłącznie pocztą  na adres Organizatora: Oddział Muzeum Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej” 43-450 Ustroń Brzegi,  3 Maja 68. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30. września 2016.

Prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów oraz zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnego używania, w celu realizacji swoich działań statutowych. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone, będą też prezentowane publicznie podczas uroczystego ogłoszenia wyników konkursu, a także w miejscowej prasie i w innych publikacjach. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w 19. listopada w budynku Muzeum Marii Skalickiej.  Szczegółowych  informacji udziela Organizator Konkursu: Irena Maliborska w dniach od wtorku do piątku w godz. 11-16 tel.:  33) 858 78 44 lub bezpośrednio w Muzeum Ustroń, ul. 3 Maja 68

 Zgłoszenie do konkursu utworów  jest równoznaczne z: *uznaniem warunków regulaminu *oświadczeniem, iż uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonego utworu  *wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępniane swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997, z późniejszymi zmianami.

 

 

Polub lub udostępnij to wydarzenie


ZAOLZIE MAPKA portal 2

ZAOLZIE. To, co ukryte za pasmem Czantorii

Muzeum Marii Skalickiej zaprasza na ilustrowane spotkanie z Beatą (indi) Tyrną
i Jarosławem jot-Drużyckim.

Pani Beata to cieszyńska, niezależna dziennikarka i fotoreporterka o korzeniach zaolziańsko-krakowskich, wielbicielka jazdy konnej, wielokrotna laureatka LIPY. Pisuje do polskich mediów po obu stronach Olzy, m.in. do Zwrotu, Głos Ludu i innych. Współpracuje też z cieszyńskim portalem ox.pl. Zamieszcza swoje artykuły w Kalendarzu Beskidzkim, jest aktywnym członkiem Sekcji Ludoznawczej PZKO. Wspólnie z jot-Drużyckim dociera do ciekawych miejsc i wydarzeń na Zaolziu i Śląsku Cieszyńskim w ogóle.
Pan Jarosław to przybysz z Warszawy, jest etnografem, publicystą i podróżnikiem. Od kilku lat zajmuje się problematyką zaolziańską, a niedawno nawet zamieszkał na Zaolziu, w którym jak mówi „zakochał się” i znalazł tu wielu przyjaciół. W 2011 zorganizował w Książnicy Cieszyńskiej autorską wystawę czasową „Śladem Czarnej Julki. Karwina z czasów dzieciństwa Gustawa Morcinka”. Pan Jarosław z wielką uwagą przygląda się zaolziańskiej krainie i ma ciekawe spostrzeżenia. Jest autorem zbioru reportaży „Hospicjum Zaolzie” (2014). Z treściami tego zbioru zapoznała się liczna grupa Cieszyniaków i Zaolzian , którzy swego czasu przybyli do Książnicy Cieszyńskiej na promocję tej publikacji.
Najnowszym wspólnym dziełem Beaty Tyrny i Jarosława Drużyckiego jest nader interesująca wystawa „Zaolzie. Fenomen aktywności”, która aktualnie „odwiedza” kolejne biblioteki na Śląsku.

Na spotkaniu w naszym muzeum może wywiązać się bardzo interesująca dyskusja, a zatem  z a p r a s z a m y. Oczekujemy na Państwa 27. lutego 2016, sobota, godz. 16.00.
Spotkanie to zorganizowano w ramach cyklu „Twórcza obecność Polaków na Zaolziu”, który jest realizowany w naszym muzeum już od 2005 r. Przyjaźnimy się serdecznie z Polakami z Zaolzia, co owocuje licznymi spotkaniami o tematyce historycznej i kulturalnej, a są to: prelekcje, wystawy, koncerty, udział w spektaklach Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie.

 

Polub lub udostępnij to wydarzenie


don kichot portal

POLSKI PLAKAT TEATRALNY

Muzeum Marii Skalickiej proponuje i zaprasza na wystawę polskiego plakatu teatralnego ze zbiorów Jarosława Mrożkiewicza. Mamy nadzieję, że ta interesująca ekspozycja dostarczy Państwu miłych wrażeń estetycznych. Przedstawia plakaty z różnych okresów i różnych teatrów, najczęściej śląskich i warszawskich.

Wystawa potrwa do końca kwietnia 2016, a zwiedzać można od wtorku do niedzieli w godz. 11-16.

Polub lub udostępnij to wydarzenie


GWARA portal

ŚPIEWAJĄCE „OSTATKI”

W tym roku karnawał krótki, zatem zabawmy się i zaśpiewajmy jeszcze na ostatkach. Muzeum Marii Skalickiej proponuje i zaprasza na występ muzyczny świetnej grupy śpiewaczej ze Strumienia. W repertuarze cieszyńskie pieśniczki. Nie zabraknie pięknych strojów regionalnych i dowcipnych tekstów gwarowych.
Oczekujemy na Państwa 9. lutego 2016, wtorek o godz. 16.00

 

Zespół Regionalny STRUMIEŃ, działa przy MGOK w Strumieniu, zrzesza miłośników stroju oraz bogatych tradycji  śpiewaczych północnej części Śląska Cieszyńskiego. Powstał 7 lat temu skupiając pasjonatów chcących wskrzesić i pielęgnować spuściznę przodków. Zespół cechuje niezwykła aktywność. Występ 9 lutego 2016 r. w Muzeum Zbiory Marii Skalickiej będzie już 263-cim w ich dorobku. Grupa ta dała się poznać nie tylko na licznych konkursach krajowych, ale i na Słowacji i w Czechach. W ramach współpracy trans granicznej współpracuje z Zaolziem i Słowacją. Oprócz pieśni, w repertuarze Zespołu znajdziemy obrzęd dożynkowy, weselny tzw. cieszyńskie czepiny (oczepiny) kolędy i pastorałki i gwarowy humor. Zespół ma duże osiągnięcia i wiele nagród, wymieńmy choćby te z ostatniego roku: w kategorii zespołów śpiewaczych z towarzyszeniem instrumentu zdobył w maju 2015 I. miejsce na XXII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych ZŁOTY KŁOS EURO-FOLKLOR, zaś w lipcu w tej samej kategorii – II. miejsce na 48. Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej. Za miłość do regionu i propagowanie folkloru cieszyńskiego Zespół otrzymał Laur Wdzięczności od Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej (2014). Kierownikiem jest Józefa GREŃ – wyróżniona w roku 2015 Dyplomem „Za zasługi dla Miasta Strumienia” – osoba o  niespożytej energii i dobry duch Zespołu. Nad wizerunkiem artystycznym czuwa Władysław Wróblewski. Zapraszamy na spotkanie z gwarą i tradycją nizinnych rejonów Śląska Cieszyńskiego.

 

Polub lub udostępnij to wydarzenie


OBORA

SCENA POLSKA ZAPRASZA – „OBORA” HELMUTA KAJZARA

Scena Polska proponuje i zaprasza na kolejny spektakl. Helmut Kajzar – dramaturg, eseista, reżyser teatralny – urodził się w 1941 w Bielsku-Białej, zmarł w 1982 we Wrocławiu, a pochowany jest na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie. Jego sztuki niezwykle rzadko trafiają na sceny teatrów. W swej twórczości atakuje rzeczywistość, jej okrucieństwo, dehumanizację, konsumpcjonizm. Teksty noszące osobiste piętno, zawierają wątki autobiograficzne. Kajzar tak mówił o sobie: „Urodziłem się i wychowałem na pograniczu, pograniczu państw, języków, kultur, wojny i pokoju. To zawieszenie – między – jest stygmatem nie do usunięcia”.  Przedstawienie powstało w ramach projektu wtw://strefy_kontaktu2016 realizowanego przez Wrocławski Teatr Współczesny jako część programu Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016. Reżyseria: Janusz Klimsza, scenografia i kostiumy: Marta Roszkopfova, muzyka: Vladislav Georgiev.

Dla grupy abonamentowej wtorkowej – 26. stycznia – wyjazd o 17.30, dla grupy niedzielnej – 31. stycznia –  wyjazd o godz. 16.00. Oba wyjazdy punktualnie spod Lidla w Ustroniu.

Polub lub udostępnij to wydarzenie


szersznik foto

Duchowa spuścizna ks. Leopolda Szersznika

W sobotę 27.czerwca 2015 gościliśmy Wojciecha Grajewskiego, pracownika Książnicy Cieszyńskiej i Muzeum Ślaska Cieszyńskiego. Prelegent, chociaż młody wiekiem, posiada szeroka wiedzę nt. działalności ks. Leopolda Szersznika. Poza wspaniałą biblioteką  stanowiącą dziś fundament Książnicy Cieszyńskiej, zorganizował pierwsze Muzeum w Cieszynie i pozostawił po sobie wielu wychowanków kontynuujących jego myśl i dzieło życia.

Polub lub udostępnij to wydarzenie


powsinogi portal

OGROMNY SUKCES SCENY POLSKIEJ

W Konkursie na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej KLASYKA ŻYWA, organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, wzięły udział 83 spektakle z 31 miast. Konkurs przebiegał w ramach ogłoszonego przez Sejm RP. Jedną z dwóch nagród specjalnych otrzymała Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie za spektakl „Powsinogi beskidzkie” Emila Zegadłowicza, w reżyserii Bogdana Kokotka. Przyznanie nagrody Scenie Polskiej jury uzasadniło niezwykłymi walorami integracyjnymi zapomnianych tekstów klasycznych dla społeczności Śląska Cieszyńskiego.

Polub lub udostępnij to wydarzenie