Muzeum„Zbiory Marii Skalickiej”

ozdobna linia

Muzeum bibliofilsko-artystyczne

książka

Aktualności

czudek portal

W NASZEJ DZIEDZINIE

Wieczór humoru gwarowego ilustrowany muzyką. Na pierwsze w nowym roku spotkanie proponujemy Opowiadania gwarowe Hanki spod gronia autorstwa Stanisławy Jabłonkowej. Tę świetną, soczystą gwarę cieszyńską interpretować będzie niezawodna – Halina Pasekova aktorka Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. Ten karnawałowy, pełen humoru wieczór muzycznie ubarwi Paweł Grzyb z zespołu STELA.
Oczekujemy na Państwa 16. stycznia 2016, sobota o godz. 16.00

Polub lub udostępnij to wydarzenie


SŁONIK na portal

Spotkania muzealne o tematyce przyrodniczo-ekologicznej

Muzeum Marii Skalickiej od roku 2011 prowadzi cykl spotkań o tematyce przyrodniczo-ekologicznej. Dzięki współpracy z Ustrońskim  Klubem Ekologicznym mogliśmy zrealizować dotychczas  11 tematów. Spotkania te cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a to dzięki prelegentowi Aleksandrowi Dordzie, który w sposób niezwykle ciekawy przedstawia wiedzę i ciekawostki ze świata fauny i flory. Oto tytuły spotkań: Sąsiedzi – przyroda bliska i daleka – 16.11.2011, O drzewach – 25.01.2012, Drzewa – pomiędzy naturą  a kulturą – 28.03.2012, Dzikie zwierzęta i rośliny w najbliższym otoczeniu człowieka  – 23.02.2013, Madera – kraina wiecznej wiosny – 11.05.2013, Drzewa w otoczeniu krzyży i kapliczek przydrożnych –  07.09.2013, Grzybobranie –   16.11.2013, Wędrujące rośliny – 22.03.2014, Stworzenia przerażające, ohydne, złe – 8.10.2014, Prywatne życie roślin – 16.05.2015, Post mortem czyli „życie” roślin i zwierząt po śmierci  – 10.10.2015

W roku 2016 spodziewamy się kolejnych atrakcyjnych spotkań z Panem Aleksandrem Dordą.

Polub lub udostępnij to wydarzenie


ŚWIETA 2015

W czas Bożego Narodzenia niech miłość będzie w nas,
niech pokój wokół panuje, a dobro nad złem króluje!

Najlepsze życzenia radosnych Świąt i wspaniałego Nowego Roku 2016
składa Muzeum ZBIORY MARII SKALICKIEJ

 

Polub lub udostępnij to wydarzenie


DSC09457

Paweł Steller- artysta deportowany

10 listopada 2015 miało miejsce bardzo interesujące spotkanie z Markiem Lyszczyną – młodym pracownikiem Działu Grafiki im. Pawła Stellera w Muzeum Historii Katowic. Spotkaniu towarzyszyła wystawa związana z 120. rocznicą urodzin Pawła Stellera oraz z 70. rocznicą Tragedii Górnośląskiej (1945-1948), która niestety nie ominęła także Pawła Stellera. 3. marca 1945 r. artysta został aresztowany przez NKWD, a następnie deportowany do obozu nr 503 w Kemerowie na Syberii (w Kuzbasie – Zagłębiu Kuźnieckim), gdzie przebywał 20 miesięcy i zmuszony był do ciężkiej, niewolniczej pracy. Władze polskie podejmowały starania o zwolnienie Górnoślązaków z radzieckich łagrów. Angażowała się także administracja lokalna, centralny zarząd przemysłu węglowego oraz Polski Związek Zachodni. Jednocześnie rodziny deportowanych kierowały prośby o zwolnienia do rządu, ambasady polskiej w Moskwie i do Związku Patriotów Polskich. Jednak strona sowiecka najczęściej pozostawała głucha.Stosunkowo krótki okres pobytu w tym miejscu zawdzięcza swojej pracy artystycznej – na Syberii, gdzie wykonał ok.2.200 portretów współwięźniów, a także strażników. Temat spotkania spowodował żywą dyskusję jego uczestników. Prezentowana wystawa „Paweł Steller – artysta deportowany” jest nader interesująca i piękna, mająca charakter historyczny i artystyczny.

Polub lub udostępnij to wydarzenie


Kemerowo, gdzie Paweł Steller został zesłany do niewolniczej pracy w 1945 r. Rysunek ołówkiem

PAWEŁ STELLER – artysta deportowany.

Muzeum MariiZdjęcie PAWEŁ STELLER – artysta deportowany. Skalickiej zaprasza serdecznie na nader interesującą i piękną wystawę historyczną i artystyczną jednocześnie. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Działu Grafiki im. Pawła Stellera Muzeum Historii Katowic. Kurator wystawy Marek Lyszczyna tak pisze: „Rok 2015 to między innymi rok dwóch ważnych rocznic: 120-lecia urodzin wybitnego śląskiego artysty Pawła Stellera oraz 70-lecia Tragedii Górnośląskiej. W obchody obu rocznic wpisuje się wystawa Paweł Steller – artysta deportowany, przygotowana we współpracy z katowickim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Ekspozycja odsłania dramatyczny epizod w życiu Pawła Stellera – deportację do obozu pracy w Kemerowie na Syberii w marcu 1945 roku. Artysta podzielił wówczas los rzeszy Górnoślązaków, których nadzieje na spokojne, powojenne życie zamieniły się w cierpienie z powodu okrutnej niewoli tysiące kilometrów od ojczyzny. Dla Pawła Stellera zsyłka zakończyła się szczęśliwym powrotem po blisko dwóch latach. Wielu innych jednak nie wróciło. Wystawa prezentuje szkice i rysunki artysty wykonane w czasie zesłania, przybliża życie codzienne w obozie pracy oraz ukazuje kontekst wydarzeń, przez które Steller został uwięziony. Na wystawie przedstawiona została również szersza panorama losów Sybiraków, zesłanych nie tylko w 1945 roku. Ekspozycja ukazuje także postać japońskiej cesarzowej, Sadako Kujo, która uratowała wiele dzieci syberyjskich zesłańców. W podzięce za ten czyn Paweł Steller wykonał prezentowany na wystawie dyplom. Echo tamtych wydarzeń można odnaleźć również w sztuce współczesnych artystów, takich jak Ireneusz Walczak czy Grzegorz Chudy. Ich prace także uświetniły niniejszą wystawę.
Syberyjskie epizody w życiorysach zesłańców przez wiele lat pozostawały tematem tabu. Wystawa Paweł Steller – artysta deportowany przywraca pamięć o tych wydarzeniach, które wpisały się trwale w tragiczną historię Górnego Śląska”.

Wystawę można zwiedzać od wtorku do niedzieli w godz. 11-16 od 10. listopada do 24. stycznia 2016. Na miejscu możliwość zakupu publikacji pn. „Paweł Steller – artysta deportowany”.

Polub lub udostępnij to wydarzenie


KAMELEON

Rodzinne spotkanie GLINIOKÓW – 30.09.2015

30 września 2015 spotkaliśmy się z liczną grupą dzieci i ich rodziców. Był to swego rodzaju wernisaż wystawy dziecięcych prac w glinie. Wystawa była czynna od 1. września do 31. października.
Dzieci zawsze tworzą barwną grupę, tym razem było tak samo. Instruktorka warsztatów gliniarskich Magdalena Lupinek, bardzo kolorowo przedstawiła dotychczasową historię „glinioków”. A ponieważ dzieci biorą udział w projekcie fundacji „Lepszy świat” dotyczący m.in. troski o bezdomne zwierzęta. Każde dziecko przyniosło  karmę dla kotka lub pieska. Obecna była ustrońska opiekunka zwierząt bezdomnych, która z radością odbierała dziecięce dary. Na spotkaniu obecny był niedowidzący kotek. A zabawa z nim była dodatkową frajdą dla dzieciaków.

Polub lub udostępnij to wydarzenie


skoczylas łączone

Władysław Skoczylas mistrzem Pawła Stellera – 19.09.2015

19 września 2015 gościliśmy u nas, nie po raz pierwszy p. Ewę Liszkę – st. kustosza Muzeum Historii Katowic i Kierownika Działu Grafiki im. Pawła Stellera. Album, który prezentowała dotyczy dwóch wspaniałych postaci, Władysława Skoczylasa i Pawła Stellera. Obaj byli znakomitymi grafikami, a zetknęli się w Warszawie, gdzie w 1923 r. Steller zdał egzamin i został przyjęty do Szkoły Sztuk Pięknych, gdzie studiował na Wydziale Grafiki Artystycznej pod kierunkiem mistrza Skoczylasa nazywanego przez krytyków sztuki „ojcem współczesnego drzeworytu polskiego”. Obu artystów łączyło zamiłowanie do góralszczyzny. Władysław Skoczylas ukochał zakopiańską kulturę i sztukę ludową – głownie malarstwo na szkle i drzeworyt ludowy. Natomiast Paweł Steller pochodzący z Beskidu Śląskiego, przedstawiał głównie krajobrazy i ludzi tego regionu. Tematyka, która przewija się w drzeworytach i akwarelach obu twórców, to miłość do pięknych, górskich krajobrazów, podhalańskich i beskidzkich, górali i góralek, wiejskich chałup, tematów religijnych oraz portretów wybitnych polaków. Pani Ewa Liszka jest specjalistą w tym temacie. Poprzednio  wespół z zespołem przygotowała do druku dwutomowy album pn. „Paweł Steller. Życie i twórczość”. Obie pozycje są w naszym muzeum promowane. Chodzi bowiem o naszego krajana urodzonego w Hermanicach, który po wyjeździe do Katowic był gorącym orędownikiem ukazywania piękna naszego regionu.

Polub lub udostępnij to wydarzenie


DSC02198

O SILE I SŁABOŚCI LUDZKIEGO DUCHA – 5.09.2015

Temat przedstawił dr hab. Marek Rembierz, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
Od 2007 roku Oddział Muzeum prowadzi cykl spotkań pn.: „W kręgu myśli filozoficznej”. Wykłady dr hab. Marka Rembierza z dziedziny filozofii, etyki, poezji i sztuki cieszą się dużą popularnością i uznaniem wśród słuchaczy, zarówno dorosłych, jak i młodych. Od tego czasu wysłuchaliśmy aż 28  wykładów o następującej tematyce:
1. „O filozoficznej i góralskiej wizji świata według Józefa Tischnera”
2. „Sprawy ludzkie według Jana Szczepańskiego”
3. „W poszukiwaniu szczęścia według Władysława Tatarkiewicza”
4. „Leszek Kołakowski – śladami wielkich filozofów”
5.„Życie godziwe według Tadeusza Kotarbińskiego”
6.„Zbigniew Herbert – poeta i filozof”
7.„Oblicza tolerancji”
8.„Oblicza prawdy i kłamstwa”
9.„Poszukiwanie własnej tożsamości – na podstawie książki Jana Szczepańskiego Korzeniami wrosłem w ziemię”
10.„Dom – zadomowienie i bezdomność jako metafory ludzkiego losu”
11. „Ideał doskonałości a świat ludzkich wartości”
12. „Paradoksy tożsamości europejskiej”
13 „Sztuka, twórczość i piękno w życiu człowieka”
14. „Kobiecość i macierzyństwo w dawniej i współczesnej myśli filozoficznej”
15.„Światło i mrok w sztuce”
16.„Kobiety w polskiej filozofii XX wieku – Janina Kotarbińska, Maria Ossowska, Barbara Skarga”
17.„Człowiek a społeczeństwo według Karola Wojtyły (Papieża Jana Pawła II )”
18. „Czesław Miłosz – poeta i filozof” (w związku z Rokiem Czesława Miłosza – 2011)
19. „Świat ludzkich wartości według Barbary Skargi”
20. „Współczesne oblicza zła. Aktualność myśli pedagogicznej Janusza Korczaka” (w związku z Rokiem Janusza Korczaka – 2012)
21. „O postawach obywatelskich w demokracji”,
22.„Sztuka i jej interpretacja według prof. Mieczysława Porębskiego”
23. „Wolność i nadzieja człowieka w  interpretacji Józefa Tischnera –  w nawiązaniu do 13. Dni Tischnerowskich
24. Refleksja na wakacje-  „Warto żyć w zgodzie z samym sobą. O budowaniu wewnętrznego świata”
25. „Oblicza szczęścia”
26. „Wolność i rzetelność w edukacji – tradycje i współczesne wyzwania”
27. „Porozmawiajmy o samorządności”
28. „O sile i słabości ludzkiego ducha”

Polub lub udostępnij to wydarzenie


DSC08770

LETNIA AKADEMIA ARTYSTÓW. 10 i 31. lipca 2015.

Zajęcia prowadziła Iwona Dzierżewicz-Wikarek.

Polub lub udostępnij to wydarzenie


szersznik foto

Duchowa spuścizna ks. Leopolda Szersznika 27.06.2015

W sobotę 27.czerwca 2015 gościliśmy Wojciecha Grajewskiego, pracownika Książnicy Cieszyńskiej i Muzeum Ślaska Cieszyńskiego. Prelegent, chociaż młody wiekiem, posiada szeroka wiedzę nt. działalności ks. Leopolda Szersznika. Poza wspaniałą biblioteką  stanowiącą dziś fundament Książnicy Cieszyńskiej, zorganizował pierwsze Muzeum w Cieszynie i pozostawił po sobie wielu wychowanków kontynuujących jego myśl i dzieło życia.

Polub lub udostępnij to wydarzenie