POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT czyli polskie piosenki miedzywojenne

Scena Polska proponuje w maju 2016 niezapomniane polskie przeboje filmowe lat 20. i 30. w reżyserii Bogdana Kokotka. Spektakl przeniesie nas w świat przedwojennego kina, gdzie królowali Eugeniusz Bodo, Loda Halama, Hanka Ordonówna. Śpiewane przez nich piosenki nucimy do dziś, często nie zdając sobie nawet sprawy, z jakich filmów pochodzą. „Ta ostatnia niedziela”, „Miłość ci wszystko wybaczy”, „Umówiłem się z nią na dziewiątą” – to tylko kilka piosenek z wielu, które zabrzmią w nowych aranżacjach. Kostiumy, scenografia, muzyka – wszystko to pomoże nam przenieść się w tamte, dawno minione wspaniałe lata. Wyjazd na spektakl dla grupy abonamentowej „wtorkowej” wyjątkowo w poniedziałek  2. maja o godz. 17.30. Wyjazd punktualnie spod Lidla w Ustroniu.

USTROŃSKA WIOSNA POETYCKA 2016

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim „Ustrońska Wiosna Poetycka 2016”, w ramach którego będziemy od Państwa oczekiwać wierszy i prozy poetyckiej. Tematyka dowolna, jednak ze szczególnym uwzględnieniem Ustronia – jego walorów przyrodniczych, regionalnych, a także barwnych postaci. Oceniana będzie forma, oryginalność i piękno języka. Konkurs organizowany jest pod patronatem Burmistrza Miasta Ustronia przez muzeum bibliofilsko-artystyczne „Zbiory Marii Skalickiej” w Ustroniu.

Grafika  Maria Domalewska ©

REGULAMIN Konkursu Literackiego USTROŃSKA WIOSNA POETYCKA 2016

Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach:
1. 
POEZJA wierszowana lub tzw. biały wiersz
2. PROZA poetycka

Tematyka dowolna, jednak ze szczególnym uwzględnieniem Ustronia – jego walorów przyrodniczych, regionalnych, a także barwnych postaci. Oceniana będzie forma, oryginalność i piękno języka. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk. Uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły 16. rok życia. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 3-4 utworów dotąd niepublikowanych i nienagradzanych. Wydruk lub rękopis  powinien być czytelny, nie dłuższy niż 2 strony znormalizowanego maszynopisu formatu A4. Uczestnik wysyła go na adres Organizatora  – każdy w 4 egz. opatrzonych godłem/pseudonimem autora łącznie z zaklejoną kopertą oznaczoną tym samym godłem, w której  winny znajdować się dane personalne autora – imię i nazwisko, adres, telefon i adres e-mail. Prace można przesyłać od zaraz wyłącznie pocztą  na adres Organizatora: Oddział Muzeum Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej” 43-450 Ustroń Brzegi,  3 Maja 68. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30. września 2016.

Prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów oraz zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnego używania, w celu realizacji swoich działań statutowych. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone, będą też prezentowane publicznie podczas uroczystego ogłoszenia wyników konkursu, a także w miejscowej prasie i w innych publikacjach. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w 19. listopada w budynku Muzeum Marii Skalickiej.  Szczegółowych  informacji udziela Organizator Konkursu: Irena Maliborska w dniach od wtorku do piątku w godz. 11-16 tel.:  33) 858 78 44 lub bezpośrednio w Muzeum Ustroń, ul. 3 Maja 68

 Zgłoszenie do konkursu utworów  jest równoznaczne z: *uznaniem warunków regulaminu *oświadczeniem, iż uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonego utworu  *wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępniane swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997, z późniejszymi zmianami.

 

 

POLSKI PLAKAT TEATRALNY

Muzeum Marii Skalickiej proponuje i zaprasza na wystawę polskiego plakatu teatralnego ze zbiorów Jarosława Mrożkiewicza. Mamy nadzieję, że ta interesująca ekspozycja dostarczy Państwu miłych wrażeń estetycznych. Przedstawia plakaty z różnych okresów i różnych teatrów, najczęściej śląskich i warszawskich.

Wystawa potrwa do końca kwietnia 2016, a zwiedzać można od wtorku do niedzieli w godz. 11-16.