OGROMNY SUKCES SCENY POLSKIEJ

MISTYCZNE PRZEDSTAWIENIE
W miesięczniku „Zwrot” z grudnia 2015, Czesława Rudnik tak pisze: „Bogdan Kokotek, autor adaptacji, reżyser i scenograf nagrodzonego przedstawienia, pokazał w swej inscenizacji wędrujących przez wioski beskidzkie rzemieślników, ludzi prostych, a przecież w jakiś sposób niezwykłych, ludowych artystów, filozofów, gawędziarzy, których opisał Emil Zegadłowicz w wydanych po raz pierwszy w 2013 zbiorze ballad „Powsinogi beskidzkie”. Tekst ma  w sobie nieprzemijalne piękno i naturalność, łączy charakterystyczną dla poezji lirykę z epicką balladowością i jest na tyle żywe, że nie potrzebuje wielu przeróbek, by przemówić do współczesnego widza. Reżyser wykorzystał nawet poprzedzające poszczególne części utworu, czy wyodrębnione z całości wiersze, jako przyśpiewki między odsłonami widowiska. W swym spektaklu próbował odnaleźć i zatrzymać na chwilę atmosferę przywołanych przez Zegadłowicza czasów. Przede wszystkim jednak pokazał aurę niecodzienności, pewnego mistycyzmu towarzyszącego przeżyciom bohaterów, którzy kierują się w swoim życiu wartościami wynikającymi z ich wierzeń religijnych i po trosze magicznych, fantastycznych.  Wiara ta jest do tego stopnia gorąca, że już za życia spotykają ich doznania transcendentne, pozwalające na dotknięcie sacrum”.
Ustrońscy miłośnicy teatru mieli okazję obejrzeć ten spektakl w maju 2015. Już od 2010 liczna grupa abonamentowa w liczbie 80 osób – sympatyków naszego muzeum – regularnie odwiedza Scenę Polską Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie i jej kolejne premiery. SCENA POLSKA  to jedyny profesjonalny teatr polski działający poza granicami kraju – teatr ambitny i niezwykle pracowity.  Ma piękną historię, jest zasłużony dla kultury polskiej na Zaolziu. Tegoroczny sezon teatralny jest już 65-tym.

W czas Bożego Narodzenia niech miłość będzie w nas,
niech pokój wokół panuje, a dobro nad złem króluje!

Najlepsze życzenia radosnych Świąt i wspaniałego Nowego Roku 2016
składa Muzeum ZBIORY MARII SKALICKIEJ

 

PAWEŁ STELLER – artysta deportowany.

Muzeum MariiZdjęcie PAWEŁ STELLER – artysta deportowany. Skalickiej zaprasza serdecznie na nader interesującą i piękną wystawę historyczną i artystyczną jednocześnie. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Działu Grafiki im. Pawła Stellera Muzeum Historii Katowic. Kurator wystawy Marek Lyszczyna tak pisze: „Rok 2015 to między innymi rok dwóch ważnych rocznic: 120-lecia urodzin wybitnego śląskiego artysty Pawła Stellera oraz 70-lecia Tragedii Górnośląskiej. W obchody obu rocznic wpisuje się wystawa Paweł Steller – artysta deportowany, przygotowana we współpracy z katowickim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Ekspozycja odsłania dramatyczny epizod w życiu Pawła Stellera – deportację do obozu pracy w Kemerowie na Syberii w marcu 1945 roku. Artysta podzielił wówczas los rzeszy Górnoślązaków, których nadzieje na spokojne, powojenne życie zamieniły się w cierpienie z powodu okrutnej niewoli tysiące kilometrów od ojczyzny. Dla Pawła Stellera zsyłka zakończyła się szczęśliwym powrotem po blisko dwóch latach. Wielu innych jednak nie wróciło. Wystawa prezentuje szkice i rysunki artysty wykonane w czasie zesłania, przybliża życie codzienne w obozie pracy oraz ukazuje kontekst wydarzeń, przez które Steller został uwięziony. Na wystawie przedstawiona została również szersza panorama losów Sybiraków, zesłanych nie tylko w 1945 roku. Ekspozycja ukazuje także postać japońskiej cesarzowej, Sadako Kujo, która uratowała wiele dzieci syberyjskich zesłańców. W podzięce za ten czyn Paweł Steller wykonał prezentowany na wystawie dyplom. Echo tamtych wydarzeń można odnaleźć również w sztuce współczesnych artystów, takich jak Ireneusz Walczak czy Grzegorz Chudy. Ich prace także uświetniły niniejszą wystawę.
Syberyjskie epizody w życiorysach zesłańców przez wiele lat pozostawały tematem tabu. Wystawa Paweł Steller – artysta deportowany przywraca pamięć o tych wydarzeniach, które wpisały się trwale w tragiczną historię Górnego Śląska”.

Wystawę można zwiedzać od wtorku do niedzieli w godz. 11-16 od 10. listopada do 24. stycznia 2016. Na miejscu możliwość zakupu publikacji pn. „Paweł Steller – artysta deportowany”.